Handelns frågor

Handelns frågor

Svensk Handel arbetar aktivt för att upprätthålla arbetsfred och ta till vara handelsföretagens intressen genom att påverka beslutsfattare och andra opinionsbildare. 

Svensk Handels opinionsbildande verksamhet syftar till att förbättra handelns vilkor. Bland annat genom att främja ökad frihandel, tydliggöra importens betydelse, förenkla regelverken, öka statens insatser inom utbildning och forskning, sänka avgifterna för kort- och kontanthantering samt göra handeln tryggare. 

Medlemsservice

Svensk Handel bistår medlemmar, myndigheter och andra företrädare med upplysningar i områden som internationell handel, CSR, logistik, betalningslösningar, försäkring, utbildning, forskning, ny lagstiftning och besöksnäring. Som medlem i Svensk Handel erbjuds du råd och hjälp per telefon och e-post.

Aktiviteter som seminarium, möten och företagsbesök arrangeras inom aktuella områden. Svensk Handel anordnar olika informationsmöten för utländska handelsdelegationer som besöker Sverige. Ett annan viktig uppgift är att avge yttranden över remisser från departement och myndigheter samt att besvara frågor från medier.

  • Publicerad: 2009-04-20
  • Uppdaterad: 2014-03-31