Handelns frågor

Handelns frågor

Handeln står för 11 procent av jobben, tillväxten och välfärdens finansiering i Sverige. Vi vill berätta om våra frågor.

Handeln har i alla tider varit en samhällsbyggare. Inget tyder på att förändringstakten inom handeln avtar. Detta innebär förstås både utmaningar och möjligheter. Men med rätt förutsättningar kan handeln fortsätta att utvecklas och vara en tillväxtmotor för samhället.

Detta är en kraft som hela samhället och den svenska ekonomin har nytta av. Tack vare den konsumtion som sker i handeln får många svenskar ett jobb att gå till och en inkomst att leva av.

Bland unga som har ett jobb arbetar var femte inom handeln. Handeln gör därför mer än många andra branscher för att minska ungdomsarbetslösheten. Vi bidrar också till välfärden som en av landets största och mest betydelsefulla skattebetalare.

Sammantaget står handeln för 11 procent av jobben, tillväxten och välfärdens finansiering i Sverige. Det är vårt bidrag. Här vill vi berätta om våra frågor.

  • Publicerad: 2009-04-20
  • Uppdaterad: 2014-10-29