På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här

Publicerad: 2017.05.30  •  
Senast uppdaterad: 2017.05.30
  •   1

Veckan i Handelns Hus

Handelns Hus är samlingspunkten för handelns aktörer i Almedalen. Under Almedalsveckan erbjuds ett spännande seminarieprogram där företag, akademi och organisationer deltar. Handelns Hus ligger bredvid SVT:s scen i Kårhuset Rindis lokaler, Donnersgatan 1.

MÅNDAG 3 juli

13:00-14:00

Hur blir Sverige bäst på att sluta kretsloppet för textil?

Arrangeras av: Svensk Handel och Mistra Future Fashion 

Svenska företag ligger långt framme med initiativ för att skapa hållbarhet i mode- och textilbranschen. Andra länder är bättre på att samla in textil. Mätningar visar att svensken gärna skänker men är mindre benägen att själv använda begagnat. Vad krävs för att bli bäst i världen?

Deltagare:
- Susanne Sweet, professor Handelshögskolan i Stockholm
- Dr Åsa Östlund, biträdande programchef Mistra Future Fashion/RISE
- Pernilla Halldin, Public Affairs H&M
- Fredrika Klarén, hållbarhetschef KappAhl
- Gunnar Caperius, sakkunnig (C)
- Maria Sandow kanslichef Svensk Handel Stil, moderator
- Sigrid Barnekow, programdirektör Mistra Future Fashion, moderator


TISDAG 4 juli - DIGITALISERINGSDAG

Har du inte möjlighet att se tisdagens seminarier på plats kan du följa vår livesändning här 

09:00-10:00

Race to the bottom or to the top – om globala konsumenter

En ökad digitalisering och globalisering har ändrat konsumentens beteende i grunden. Detta innebär att Sverige måste anpassa sig till en ny global verklighet. Hur ska Sverige och Europa konkurrera på den internationella världsmarknaden när omoderna regleringar hindrar export och tillväxt?

Deltagare:
- Ann Linde, EU- och handelsminister (S)
- Karin Johansson, VD Svensk Handel
- Håkan Svedman, Sverigechef IKEA
- Linda Palmetzhofer, 1:e vice förbundsordförande Handelsanställdas förbund
- Örjan Brinkman, ordförande Sveriges Konsumenter och BEUC
- Anna-Karin Strömqvist, näringspolitisk expert Svensk Handel, moderator

11:30-12:30

Den uppkopplade konsumenten. Risk eller möjlighet?

Lunchseminarium. Begränsat antal platser, förtäring serveras.

I en allt mer digitaliserad värld konsumerar vi på nya sätt och med nya metoder som efterlämnar spår i form av data. Detta skapar stora möjligheter till nya affärsmodeller och utveckling - samtidigt behöver hänsyn tas till den personliga integriteten.

Deltagare:
- Peter Vikström, analytiker Konsumentverket
- Olof Hernell, Cheif Digital Officer
- Stefan Larsson, forskare Institutet för Internetstudier, Lunds Universitet
- Caroline Olstedt Carlström, delägare Advokatfirman Lindahl (tidigare Klarna) 
- Joar Forssell, ordförande Liberala Ungdomsförbundet
- Anna-Karin Strömqvist, näringspolitisk expert Svensk Handel
- Carolina Brånby, Svenskt Näringsliv, moderator


12:45-13:50

Den kontantfria handeln – framtidsutopi eller verklighet redan 2025?

Konsumenternas betalsätt förändras nu snabbt och kontanter används i allt mindre utsträckning. Allt fler butiker närmar sig den kritiska punkten då frågan kommer på bordet – ska vi fortsätta ta emot kontanter? Under seminariet redovisas och diskuteras en undersökning av handlarnas syn på kontanter nu och i framtiden.

Deltagare:
- Per Åsling, riksdagsledamot (C)
- Niklas Arvidsson, universitetslektor KTH
- Jonas Hedman, Associate Professor at the Department of IT Management, Copenhagen Business School
- Daniel Lind, retailchef Digital Inn
- Jan Andersson, ledamot PRO
- Bengt Nilervall, näringspolitisk expert Svensk Handel
- Hans Tjernström, Svensk Handel, moderator

14:00-14:45

Vardagsbrotten ökar och uppklaringen minskar. Har Sverige blivit ett paradis för kriminella?

Arrangeras av: Svensk Handel och Handelsanställdas förbund

Vardagsbrotten ökar samtidigt som allt färre brott klaras upp. Många kriminella anser att Sverige, med sina stora rikedomar och obefintliga straff är ett paradis för de som vill begå brott. Handelns medarbetare är, tillsammans med de boende i brottsutsatta områden, de stora förlorarna i denna utveckling.
Hur blev det så och vad kan vi göra för att stoppa denna utveckling?

Deltagare:
- Anders Ygeman, inrikesminister (S)
- Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson (M)
- Karin Johansson, VD Svensk Handel
- Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel
- Per Bardh, avtalssekreterare Handelsanställdas förbund
- Linda Palmetzhofer, 1:e vice förbundsordförande Handelsanställdas förbund
- Hans Tjernström, Svensk Handel, moderator

 

15:00-16:00

Forum för hållbar stadsutveckling. En ny svensk stadspolitik.

Arrangeras av: Svensk Handel, Sveriges Centrumutvecklare, Fastighetsägarna Sverige, Svenska stadskärnor, Visita

Sverige står inför stora utmaningar inom bostadsbyggandet. Vi diskuterar hur man kan bygga städer, samtidigt som man också tar hänsyn till miljö och klimatmål. Under veckan arrangerar vi tillsammans med några nyckelaktörer en rad seminarier på temat en hållbar och attraktiv stadsutveckling.

Deltagare:
- Karolina Skog, miljöminister (MP)  
- Karin Johansson, VD Svensk Handel
- Reinhold Lennebo, VD Fastighetsägarna Sverige
- Eva Östling, VD Visita
- Björn Bergman, VD Svenska Stadskärnor
- Marlene Hassel, ordförande Sveriges Centrumutvecklare

ONSDAG 5 juli 

11:30-12:30

Blir det några butiker kvar?

Lunchseminarium. Begränsat antal platser, förtäring serveras.

Handelns Ekonomiska Råd har nyligen presenterat en rapport om den svenska handelns förväntade framtid. Enligt prognosen spås att e-handeln på sikt kommer att svara för 60 procent av all handel i Sverige. Vad innebär det för handeln och konsumenterna? Blir det några butiker kvar? Det är några av de frågor som aktualiseras kring det framtidsscenario som tecknas i årets rapport från Handelns Ekonomiska råd.

Deltagare:
- Mats Bergman, Handelns Ekonomiska Råd, professor vid Södertörns Högskola
- Susanna Gideonsson, ordförande Handelsanställdas förbund
- Karin Johansson, VD Svensk Handel
- Johan Davidson, chefsstrateg Svensk Handel, moderator

14:00-14:45

Forum för hållbar stadsutveckling – Det nya kommunala ledarskapet i stadsutvecklingen

Arrangeras av: Svensk Handel, Sveriges Centrumutvecklare, Fastighetsägare Sverige, Svenska stadskärnor, Visita

Kommunerna i Sverige står inför många stora utmaningar: klimat och miljö, integration, stigande kostnader för kommunala tjänster, expansion på vissa platser och utflyttning från andra. Hur ska Sverige lyckas långsiktigt med att bygga och driva hållbara, attraktiva städer och platser för både invånare och besökare?

Deltagare:
- Emma Jonsteg, VD Utopia Arkitekter
- Niklas Nordström, kommunalråd Luleå kommun
- Lena Boberg, ICA Fastigheter
- Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt, SKL

Mingelpaus med förtäring. Begränsat antal platser.

15:15-16:00

Att tänka på i den stora byggyran

Fortsättning på föregående seminarium.

Hur ska Sveriges lyckas långsiktigt med att bygga och driva hållbara, attraktiva städer och platser för både invånare och besökare? Under seminariet kommer vi att diskutera två olika case.  

Case 1: Sturegallerian Stockholm
Det som oftast kallas Stockholms finanskvarter ska förtätas, byggas högre och öppnas för många fler människor än idag. Ett mångmiljardprojekt som rör om i ”Stockholms gyllene triangel”. För Sturegallerian kan man tala om en revolution.

Case 2: Med Masthuggskajen växer Göteborgs stadskärna västerut
En dynamisk, levande, kontrastrik stadsdel med en blandning av lägenheter och kontor, butiker och restauranger, parker och gågator. Från idé till verklighet.

Deltagare:
- Patrik Faming, Boverket, nationell samordnare Plattform för Hållbar stadsutveckling
- PG Nilsson, grundare och huvudägare Svenska Brasserier
- Emma Jonsteg, VD Utopia Arkitekter
- Jessica Algehed, processleder arbetet med levande våningar, Urban Innovation AQB

TORSDAG 6 juli

12:00-13.00

Hur bidrar handeln bäst till Agenda 2030-målen?

Lunchseminarium. Begränsat antal platser, förtäring serveras.

Löser vi problemet med vårt stora ekologiska fotavtryck genom att sluta handla, upphöra med konsumtion och överge utvecklingsländerna? Nej, importera mer och rädda världen!

Deltagare:
- Maria Sandow, näringspolitisk expert Svensk Handel
- Jonas Carlehed, hållbarhetschef IKEA Sverige
- Therese Sundberg, kommunikationsexpert på H&M gruppens hållbarhetsavdelning
- Sara Winroth, hållbarhetschef Lindex
- Sofia Arkelsten, riksdagsledamot (M)
- Hanna Westerén, riksdagsledamot (S)

Kommentarer (1)

Kommentar skapad 2017-07-04 12:31
04 jul 2017 kl 12:31

Jag vill anmäla mig till mingellunchen 14:00 på onsdag i Almedalen

Kommentar skapad 2017-07-05 10:18 Svensk Handel
05 jul 2017 kl 10:18

Hej!
Det är öppet för alla, varmt välkommen!
/Martina på Svensk Handel

Almedalen

Här hittar du bilder från veckan i Handelns Hus