svenskhandel.se använder cookies
Vi använder cookies för att kunna tillhandahålla vår webbplats och våra digitala tjänster, förbättra din användarupplevelse samt för marknadsföring. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies för dessa ändamål. Du kan själv styra lagringen av cookies i din webbläsare. Läs mer i vår Cookiepolicy >

Seminarier i Handelns Hus

Handelns Hus är samlingspunkten för handelns aktörer i Almedalen. Under Almedalsveckan erbjuds ett spännande seminarieprogram där företag, akademi och organisationer deltar. Handelns Hus ligger bredvid SVT:s scen i Kårhuset Rindis lokaler, Donnersgatan 1.

(Texten uppdateras löpande)

MÅNDAG 2 juli

13:00-14:00

Tillit på nätet – statens, företagens eller ditt ansvar?

Begränsat antal platser.
Arrangeras av: RISE Research Institutes of Sweden, Svensk Handel, IT & Telekomföretagen, Nokia och Advokatfirman Lindahl

När data blivit den nya oljan blir också tillit till datahanteringen viktigare. Oro för integritetsintrång leder till krav på politiska insatser, och att konsumenter slutar använda tjänsterna. Kan näringslivet återta konsumenternas tillit? Vilken roll spelar myndigheterna? Och vilket ansvar har du?

Deltagare: 

 • Lena Lindgren Schelin, generaldirektör, Datainspektionen
 • Sinan Akdag, digital expert, Sveriges Konsumenter
 • Anna-Karin Strömqvist, näringspolitisk expert, Svensk Handel
 • Pär Nygårds, näringspolitisk expert, IT & Telekomföretagen
 • Kajsa Arvidsson, costumer marketing and communications, Nokia
 • Rebecka Cedering Ångström, Ericsson Research
 • Caroline Olstedt Carlström, delägare, Advokatfirman Lindahl
 • Janne Elvelid, public policy manager, Facebook
 • Jacob Dexe, researcher, RISE

TISDAG 3 juli 

8:30-9:15

Hur formar data, digitalisering och artificiell intelligens framtidens handel i Norden?

Frukostseminarium. Begränsat antal platser.
Arrangeras av: Svensk Handel och Ernst&Young

Data, digitalisering och artificiell intelligens (AI) har en allt starkare påverkan på handeln. Vilka trender måste aktörer inom retail agera på idag för att vara konkurrenskraftiga imorgon? På vilket sätt kommer e-handel respektive den fysiska butikens roll förändras av den ökande mängden data?

Moderator: Anna-Karin Strömqvist, Svensk Handel

Deltagare:

 • Magdalena Gerger, vd Systembolaget
 • Patrik Hedelin, partner, eEquity
 • Eva Fors, managing director Google Cloud Northern Europe Google
 • Martin Einemo, senior consultant Ernst&Young
 • Malin Andree, partner advisory services Ernst&Young

10:00-10:50

Vad händer med jobben inom handeln när köpen och pengarna flyttar utomlands?

Begränsat antal platser.
Arrangeras av: Svensk Handel

Detaljhandeln befinner sig i ett nytt läge med växande internationell konkurrens. Svenska hushåll e-handlar allt mer utomlands. E-handelsbeställningar från utlandet är inte lika omfattande. Står detaljhandeln nu inför samma utveckling som skett inom tillverkningsindustrin? Hur kan handelns konkurrenskraft stärkas så att inte mer av handeln och jobben flyttar utomlands?

Moderator: Hans Tjernström, presschef, Svensk Handel

Deltagare: 

 • Niklas Nordström, kommunalråd, Luleå (S)
 • Jessica Polfjärd, vice ordförande i Riksdagens arbetsmarknadsutskott (M)
 • Mats Kinnwall, chefsekonom, Teknikföretagen
 • Katarina Lundahl, chefsekonom, Unionen
 • Karin Johansson, vd, Svensk Handel
 • Johan Davidson, chefsekonom, Svensk Handel


14:00-15:00

Ett reklamlandskap i förändring – vilket ansvar tar företagen? 

Begränsat antal platser. 
Arrangeras av: Svensk Handel, ICC Sweden och Reklamombudsmannen

Marknadsföringens självreglering brukar anses fungera väl, men vad händer när digitalisering och teknologisk utveckling skapar helt nya möjligheter för att målgruppsanpassa budskapen? Vad förstår mottagaren, vad krävs av avsändaren och vad gör självregleringen? Vad kan näringslivet göra mer? I början på året kom en ny reklammarknadsutredning, där utredarens uppdrag var att undersöka om hårdare reglering krävs på marknadsföringsområdet. Särskild fokus riktas till s.k. ”känsliga” målgrupper, som barn och kognitivt nedsatta. Den snabba utvecklingen inom marknadsföring, med allt bättre tekniker för informationsinsamling och målgruppsanpassning och allt fler kanaler att välja mellan, ställer höga krav på företagen. Hur säkerställer de att deras marknadsföring är etisk? Hur hanterar de s.k. ”känsliga” grupper i utformningen av sina marknadsföringsaktioner? I Sverige är det bl.a. ICC:s Marknadsföringskod som ligger till grund för Reklamombudsmannens (RO) bedömningar. Under det här seminariet kommer vi att diskutera hur Koden och självreglering står sig gentemot nya medier, och mot allt mer diversifierade målgrupper.

Moderator: Beata Wickbom, digital strateg och grundare, Hej Digitalt

Deltagare: 

 • Lena Johansson, generalsekreterare, ICC Sweden
 • Hedvig Hagwall Bruckner, copywriter King Reklambyrå samt sekreterare i utredningen
 • Gunilla Welander, jurist, Reklamombudsmannen
 • Erik Modig, Handelshögskolan
 • Katarina Bergegård, vd LOPPIgruppen och ledamot i IAB:s Task Force Influencer Marketing
 • Josefin Skyttedahl, legal counsel, Kicks Kosmetikkedjan AB
 • Christine Grahn, public Policy Manager, Facebook Sverige

ONSDAG 4 juli 

11:30-12:30

Är det för dyrt att handla i Sverige?

Lunchseminarium. Begränsat antal platser.
Arrangeras av: Svensk Handel och Handelsanställdas förbund

Dagens digitaliserings- och globaliseringsvåg, där konsumenten nu blivit global och med några svep på mobiltelefonen kan beställa varor för hela världen har på några få år försatt detaljhandeln och andra delar av handelssektorn i samma situation som industrin har varit i många decennier.

Handelsanställdas förbund Susanna Gideonsson välkomnar därefter presenterar Erik Åsbrink, ordförande Handelns Ekonomiska Råd, rapporten ”Konkurrens på olika villkor”. Detta följs av en paneldiskussion.

Moderator: Jonas Arnberg, HUI Research 

Deltagare: 

 • Jennie Nilsson, ordförande i Näringsutskottet (S)
 • Lars Hjälmered, vice ordförande näringsutskottet (M)
 • Linda Palmetzhofer, förste vice ordförande Handelsanställdas Förbund
 • Anders Svensson, vd ICA Sverige AB och styrelseordförande Svensk Handel
 • Susanna Gideonsson, Handelsanställdas förbund
 • Erik Åsbrink, ordförande, Handelns Ekonomiska Råd

13:15-14:00

Forum för hållbar stadsutveckling – framtidens hållbara stad

Begränsat antal platser. Del 1 av 2.
Arrangeras av: Svensk Handel, Fastighetsägarna Sverige, Visita, Svenska Stadskärnor och Sveriges Centrumutvecklare

Ett antal ledarskribenter delger här sin syn på framtidens hållbara stad med utgångspunkt från, hur vi bygger hållbart och samtidigt kommersiellt, smarta transporter, mobilitet och citylogistik, integration och mångkultur och trygghetsfrågan. Inläggen kommenteras och debatteras av kommunstyrelsen ordförande i några utvalda kommuner som är de som ska vara med och utveckla framtidens hållbara stad. 

Moderator: Rudolf Antoni, vice vd och näringspolitisk chef på Fastighetsägarna GFR 

Deltagare: 

 • Heidi Avellan, politisk chefredaktör, Sydsvenska Dagbladet/HD
 • Sakine Madon, politisk redaktör, VLT
 • Daniel Braw, politisk redaktör, Barometern-OT
 • Peter Sjölander, kommunstyrelsens ordförande Höganäs (M) 
 • Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande Skövde (M) 
 • Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande Västerås (S) 

Seminariet följs av mingel innan del två ”Forum för hållbar stadsutveckling – Sveriges Stadspolitik” börjar 14.30

14:30-15:15

Forum för hållbar stadsutveckling – Sveriges stadspolitik

Begränsat antal platser. Del 2 av 2.
Arrangeras av: Svensk Handel, Fastighetsägarna Sverige, Visita, Svenska Stadskärnor och Sveriges Centrumutvecklare

Med ansatsen att regeringen vill stärka kommunernas förutsättningar för att utveckla gröna, hälsosamma och trygga städer där människor möts och innovationer skapas presenterades för första gången en stadspolitik den 12 april i år. Under seminariet presenterar miljöminister Karolina Skog ”Strategi för Levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling” vilken sen kommenteras och debatteras av ett antal kommunrepresentanter som är de som ska vara med och utveckla framtidens hållbara stad.

Moderator: Rudolf Antoni, vice vd och näringspolitisk chef på Fastighetsägarna GFR 

Deltagare:

 • Karolina Skog, miljöminister (MP)
 • Peter Sjölander, kommunstyrelsens ordförande Höganäs (M) 
 • Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande Skövde (M) 
 • Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande Västerås (S)

Detta är en fortsättning på del ett av två ”Forum för hållbar stadsutveckling” med start 13.15.

15:15-16:30

Hur kan handeln bidra till cirkulär ekonomi genom att utveckla nya hållbara affärsmodeller?
Begränsat antal platser.
Arrangeras av: Svensk Handel och Circular Sweden

Hur får vi fler produkter och material att recirkulera? Hur kan handeln bidra till en cirkulär ekonomi? Vad finns det för hinder för företagen att investera i nya affärsmodeller? Vad krävs det för lösningar och samarbeten för att nå framåt? Hur kan politiken vara med och möjliggöra detta arbete?

Moderator: Tina Thorsell, kommunikationschef, Svensk Handel

Deltagare:

 • Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson (C) 
 • Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister (MP)
 • Jonas Carlehed, hållbarhetschef, IKEA Sverige
 • Lina Bergström, vd, Återvinningsindustrierna
 • Mats Hedenström, näringspolitisk chef, Svensk Handel
 • Håkan Björklund, ansvarig public affairs, Axfood
 • Eva Karlsson, vd, Houdini
 • Claes Lundberg, chef affärsområde produkter, Stena Recycling

Torsdag 5 juli

 

8:30-9:15

Gemensamt utvecklar vi Sverige – nu och i framtiden

Begränsat antal platser.
Arrangeras av: Svensk Turism, Svensk Handel, Transportföretagen och Visita

Besöksnäringen skapar jobb, tillväxt och framtidstro i hela landet.  Snabba samhällsförändringar och innovationer skapar både möjligheter och utmaningar. Hur kan politik och myndigheter tillsammans med besöksnäringen stödja en positiv utveckling som kan få hela Sverige att leva. Ta del av en diskussionsdebatt byggd på näringens framtidsspaningar och den statliga utredningen ”Ett land att besöka – en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring”

Moderator: Anna Hag, Visita

Deltagare:

 • Helena Lindahl, riksdagsledamot och ledamot i näringsutskottet (C)
 • Susanne Andersson Pripp, ordförande Svensk Turism
 • Mats Hedenström, näringspolitisk chef Svensk Handel, styrelseledamot Svensk Turism
 • Jonas Siljhammar, vd Visita, vice ordförande Svensk Turism
 • Anna Grönlund, branschchef och vice VD Sveriges Bussföretag, styrelseledamot Svensk Turism

10:00-11:00

Leder handel till hållbarhet?

Begränsat antal platser.
Arrangeras av: Svensk Handel 

Olika handelsföretag går samma och hittar gemensamma lösningar på komplexa frågor, som till exempel vattenrening i leverantörsländer, kemikalieanvändning, djurskyddsfrågor och hållbar livsmedelsproduktion. Men leder handeln verkligen till hållbarhet? 

Moderator: Hans Tjernström, presschef, Svensk Handel

Deltagare: 

 • Ann Linde, EU- och handelsminister, Utrikesdepartementet
 • Carl Schlyter, riksdagsledamot (MP)
 • Åsa Domeij, hållbarhetschef, Axfood
 • Alice Teodorescu, politisk redaktör, Göteborgs-Posten
 • Erik Elvingsson Hedén, vd, SB Insight
 • Miriam Thunborg, hållbarhetschef, Lidl

11:15-12:15

E-handelns ökade leveranser till hemmet – vad innebär detta?

Begränsat antal platser.
Arrangeras av: Svensk Handel och Fastighetsägarna

När allt mer konsumtion sker online ökar också antalet paketleveranser och kunden ställer krav på en smidig, snabb och billig leverans. Vilka olika modeller kommer bäst tillgodose kundens behov, och leva upp till leverantörers och logistikaktörers lönsamhetskrav? Kan handel, logistikbolag och fastighetsägare samverka för att lösa denna utmaning?

Moderator: Marie Enhörning, näringspolitisk expert, Svensk Handel

Deltagare:

 • Lena Boberg, vd, Ica Fastigheter
 • Annemarie Gardshol, vd, PostNord
 • Tobias Åbonde, nordisk ansvarig för hemleveranser, Bring
 • Christoffer Börjesson, chief digital officer, Fastighetsägarna
 • Anna Werner, samhällspolitisk analytiker, Villaägarna
 • Johan Davidson, chefsekonom, Svensk Handel
 • Marie Enhörning, näringspolitisk expert, Svensk Handel

14:00-15:00  Seminariet kommer att livesändas och finnas tillgängligt i efterhand här

Hur skyddar vi svenska butiker från återfallsförbrytare och internationella stöldligor?

Begränsat antal platser. 
Arrangeras av: Svensk Handel och Handelsanställdas Förbund

Handlare utsätts för allt fler brott men anmäler allt färre. Den allmänna uppfattningen är att brott mot butik inte tas på allvar. Allt fler handlare pratar om svårigheter att rekrytera och i flera fall har det redan resulterat i nedläggning av butiker och bortvalda investeringar i problemområden.

Deltagare: 

 • Morgan Johansson, justitieminister (S)
 • Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson (M)
 • Karin Johansson, vd, Svensk Handel
 • Susanna Gideonsson, ordförande, Handelsanställdas förbund
 • Mats Galvenius, vd, Larmtjänst
 • Mikael Ovrell, ICA-handlare