svenskhandel.se använder cookies
Vi använder cookies för att kunna tillhandahålla vår webbplats och våra digitala tjänster, förbättra din användarupplevelse samt för marknadsföring. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies för dessa ändamål. Du kan själv styra lagringen av cookies i din webbläsare. Läs mer i vår Cookiepolicy >

Publicerad: 2015.12.02  •  
Senast uppdaterad: 2015.12.03

Debattduell: Frysta ingångslöner i handeln - bra eller dåligt?

Karin Johansson vs. Susanna Gideonsson

Arbertsmarknadsnytt bad Karin Johansson från Svensk Handel och Susanna Gideonsson från Handelns att ge sin syn på ingångslönerna i handeln. Är frysta ingångslöner bra eller dåligt? Så här svarar de.

Karin Johansson, Vd Svensk Handel
Frysta ingångslöner – vägen till fler jobb

För att fler ska få jobb krävs att tröskeln in på arbetsmarknaden sänks för alla som står utanför – oavsett om det är ungdomar, nyanlända flyktingar eller långtidsarbetslösa. Det handlar dels om att politiken måste skapa goda förutsättningar för företag att vilja växa och anställa. Men det handlar också om de villkor vi parter på arbetsmarknaden förhandlar om.

Svensk Handel vill se att ingångslönerna förblir oförändrade efter 2016 års avtalsrörelse. I dag är ingångslönen för en 19-åring utan erfarenhet i detaljhandeln 19 739 kronor. Därutöver tillkommer andra ersättningar, som till exempel ob-tillägg. Sedan den nivån bestämdes har Sverige inte haft någon inflation, det har alltså inte blivit dyrare att leva.

“I tider av historiskt sett stora flyktingströmmar är höga ingångslöner mer problematiskt än någonsin. Här måste vi alla vara beredda att ta ansvar.”

Höga ingångslöner har bidragit till att Sverige sticker ut som ett land med få jobb som inte kräver viss erfarenhet. Det bidrar till att det är svårt för personer utan erfarenhet eller utbildning att få sitt första jobb. I tider av historiskt sett stora flyktingströmmar är höga ingångslöner mer problematiskt än någonsin. Här måste vi alla vara beredda att ta ansvar. Genom att inte göra det dyrare och för arbetsgivare att anställa är vi övertygade om att fler jobb kommer att skapas och genom att fler arbetar blir Sverige ett bättre och starkare land.

Handeln är en av de branscher som är bäst på att skapa den typ av jobb som inte kräver viss erfarenhet och det gynnar de som normalt står långt ifrån arbetsmarknaden. Nära nog en av fyra svenskar påbörjade sitt yrkesliv inom handeln och handeln förblir en viktig inkörsport till arbetslivet. Många stannar kvar och gör karriär, medan andra väljer att gå vidare till andra branscher.

Att frysa ingångslönerna skulle alltså innebära att ännu fler fick chansen att påbörja sina karriärer i våra butiker och på våra lager. Att fler arbetar gynnar alla – arbetstagare, arbetsgivare och samhället i stort.

Susanna Gideonsson, Förbundsordförande Handels
Frysta lägstalöner leder till ökad fattigdom

Lägstalöner fyller en viktig funktion för att motverka lönedumpning, fattigdom och utbredning av låglönebranscher. Därför är det viktigt att vi höjer lägstalönerna. Att företrädare för handeln påstår att man inte skulle ha råd med detta rimmar illa med verkligheten. Med tanke på de enorma vinster som många detaljhandelsföretag gör är det inte mycket begärt att även de anställda ska få ta del av vinsterna.

Jag kan förstå att handelsföretagen gärna skulle ta ut mer vinst i stället för att ge anställda löneförhöjning. Men påståendet att sänkta eller frysta lägstalöner skulle leda till fler jobb saknar stöd i såväl internationell statistik som i tidigare forskning. Arbetsgivarna anställer inte för att det är billigt. De anställer för att de har behov av arbetskraft.

 “Vi vill inte ha det som i USA där man måste ha 2–3 jobb för att klara sig. De anställda inom handeln i Sverige ska kunna leva på sin lön.”

Men det finns också en rättviseaspekt som vi inte får glömma bort. Inom detaljhandeln är både kvinnor och unga överrepresenterade. Att upprätthålla deras levnadsvillkor och ekonomiska självständighet är viktigt. Vi vill inte ha det som i USA där man måste ha 2–3 jobb för att klara sig. De anställda inom handeln i Sverige ska kunna leva på sin lön.

Ett argument som arbetsgivarna använder är att inflationen inte nått upp till Riksbankens mål på 2 procent och att det därför inte skulle finnas utrymme att höja lägstalönerna. Det är ett felaktigt resonemang. Om vi inte höjer lönerna kommer det leda till lägre inflationsförväntningar vilket gör det ännu svårare för inflationen att stiga.

Jag tror att både vi och Svensk Handel är överens om en sak: vi vill ha kompetent personal som jobbar inom handeln. Då behöver vi ha en lönenivå som gör att handeln kan konkurrera med andra branscher. Det är något som alla vinner på, oavsett om man är arbetsgivare, arbetstagare eller kund.

Att frysa lägstalönerna leder inte till fler jobb bara till ökad fattigdom.

Källa: Arbetsmarknadsnytt 2 december 2015

Kommentarer (0)