svenskhandel.se använder cookies
Vi använder cookies för att kunna tillhandahålla vår webbplats och våra digitala tjänster, förbättra din användarupplevelse samt för marknadsföring. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies för dessa ändamål. Du kan själv styra lagringen av cookies i din webbläsare. Läs mer i vår Cookiepolicy >

Publicerad: 2015.02.02  •  
Senast uppdaterad: 2015.03.02

Effektivare transporter

Nu verkar det som om Socialdemokraterna svänger i en fråga där Sveriges konkurrenskraft står på spel. Detta trots att tyngre fordon är mycket bra ur miljö- och klimatsynpunkt. Vi är överens om att det är viktigt att stärka Sveriges konkurrenskraft. Det handlar om vår framtid; välfärden, jobben och tillväxten.

En väg till framgång är att effektivisera näringslivets transporter. Genom att tilllåta fordon av normallängd men med större lastkapacitet kan vi få minskade utsläpp och högre effektivitet.

Dessutom skulle lastbilar med högre lastkapacitet innebära färre lastbilar på vägarna och därmed bidra till högre trafiksäkerhet.

Trafikverket och Transportstyrelsen har tagit fram ett sådant förslag. Alla relevanta remissinstanser - inklusive Naturvårdsverket och Energimyndigheten - är positiva till att tillåta 74 tons bruttovikt på det allmänna vägnätet.

Studier visar att bränsleförbrukningen minskar med cirka 10-15 procent. Det betyder att CO2-utsläppen, och andra emissioner, minskar i motsvarande grad.

Ingen annan teknisk lösning kan i dag minska bränsleförbrukningen lika effektivt.

Både finansminister Magdalena Andersson och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har tydligt ställt sig bakom förslaget om 74 ton. De har krävt att Sverige skyndsamt tar efter Finland, som redan tillåter 76 tons lastbilar. Nu kommer dock andra och oroande signaler.

De tidigare så positiva tongångarna från Socialdemokraterna har ersatts med tvekan. Infrastrukturminister Anna Johansson uttalade nyligen i riksdagen att det finns "ett antal frågeställningar som måste klaras ut innan regeringen kan ta ställning till om tyngre lastbilar på det allmänna vägnätet är en lämplig åtgärd sett i ett helhetsperspektiv".

Nu verkar det som om Socialdemokraterna svänger i en fråga där Sveriges konkurrenskraft står på spel.

Detta trots att tyngre fordon är mycket bra ur miljö- och klimatsynpunkt. Alliansregeringen hade långt gångna planer att presentera ett förslag om tyngre fordon. Underlag och förslag finns. Remissinstanserna är positiva.

Om Socialdemokraterna står fast vid sina tidigare uttalanden så finns det en mycket stor majoritet i riksdagen för att tillåta tyngre fordon. Att då tillsätta ytterligare utredningar verkar onödigt. Varför tar regeringen inte chansen att med denna åtgärd minska utsläppen från transporter och samtidigt värna välfärd, jobb och tillväxt?

Debattartikeln i Norrbottens-Kuriren.

Författare: Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna, Matts Jutterström, ordförande Pappers, Åke Svensson, vd Teknikföretagen, Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret, Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall, Karin Johansson, vd Svensk Handel, Marie Söderqvist, vd Livsmedelföretagen

 

Källa: Norrbottens-Kuriren - 2015.02.02

Kommentarer (0)