svenskhandel.se använder cookies
Vi använder cookies för att kunna tillhandahålla vår webbplats och våra digitala tjänster, förbättra din användarupplevelse samt för marknadsföring. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies för dessa ändamål. Du kan själv styra lagringen av cookies i din webbläsare. Läs mer i vår Cookiepolicy >

Publicerad: 2015.09.23  •  
Senast uppdaterad: 2015.09.23

Handeln central för Örebros utveckling

Det är när handeln och kommunen samarbetar som man skapar attraktiva städer, skriver Karin Johansson, vd Svensk Handel och Marie Jansson, köpman Hemköp Lucullus, Förtroendevald i Hemköpsstyrelse i en debattartikel i Nerikes Allehanda.

Varje dag vaknar drygt 140000 människor i Örebro hungriga på mat, varor och nya upplevelser. Deras behov tillmötesgås ofta av handeln. Det gör att handeln i Örebro står för 14 procent av det totala antalet sysselsatta i kommunen, motsvarande nästan 10000 personer. 

Totalt hamnar en tredjedel av den privata konsumtionen i detaljhandeln. Det gör att handeln i Sverige står för 11 procent av BNP, jobben och skatteintäkterna. 

Handeln är dessutom en viktig drivkraft för turism. I genomsnitt lägger utländska och svenska besökare en tredjedel av sin reskassa i handeln, vilket gör att hela 11 procent av detaljhandelns omsättning kommer från turismen.

Trots handelns stora betydelse tas den ofta för given av många kommuner. I översiktsplanen för Örebro står att läsa att "utveckling av handel fortsätter utan direkt styrning, eftersom det saknas framtagna strategier för handel totalt".

En kartläggning från HUI Research visar att tre av fyra svenska kommuner (76 procent) helt saknar en handelspolicy, det vill säga en strategi för handelns utveckling i kommunen. Så Örebro är inte ensamt.

Till detta kommer att av Svensk Handels medlemmar anser endast var fjärde handlare att kommunen där de verkar arbetar för att främja handeln. Det är ett underbetyg som riskerar att hämma tillväxt, jobb och attraktivitet.

Att sakna tydliga riktlinjer och spelregler för handeln håller inte i tider där handelns utveckling går framåt i rasande fart. Digitalisering och internationalisering har skärpt konkurrensen för handelns företag. Spelplanen har delvis ritats om och allt fler handelsplatser hamnar utanför stadskärnan. Handeln är helt beroende av god tillgänglighet, både för privatpersoner och godstransporter. Och den växande e-handeln förändrar transportbehovet. Kommuner behöver därför ökad kunskap om hur handeln påverkar stadens utveckling.

I dag deltar Svensk Handel i ett möte om besöksnäringens betydelse för Örebro regions framtid. Den aktivitet som alla besökare ägnar sig åt är shopping. Det är alltså inte bara invånarnas livskvalitet som höjs med hjälp av en attraktiv handel utan det är även en viktig del i att attrahera besökare.

Utmärkelsen som årets stadskärna 2015 samt att man även har låtit göra en handelsanalys är glädjande för Örebro. Från Svensk Handels håll hoppas vi att detta leder till en handlingsplan där handelns aktörer tidigt tas med i arbetet och en revidering av översiktsplanen där handelns betydelse tydligt tas i beaktande.

För att skapa en attraktiv stad krävs ett strategiskt arbete med att utveckla handeln. Görs det på rätt sätt kommer det att leda till fler och klokare handelsetableringar. Det är när handeln och kommunen samarbetar som man skapar attraktiva städer. Det är när samarbetet utvecklas till en god symbios vi lyckas. Vi är varandras förutsättningar. 

Karin Johansson, vd Svensk Handel

Marie Jansson, köpman Hemköp Lucullus, Förtroendevald i Hemköpsstyrelse

Källa: Nerikes Allehanda - 2015.09.23

Kommentarer (0)