På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här. 

Publicerad: 2015.12.03  •  
Senast uppdaterad: 2015.12.03

Handeln en nyckel för livskvalitet

Varje morgon vaknar mer än 60 000 människor i Östersund och är hungriga på mat, varor och upplevelser. Det kommersiella utbudet är en livsnerv för människorna som bor i kommunen.

Var tredje krona av den disponibla inkomsten spenderas i detaljhandeln. Dessutom är handeln en betydelsefull del av en framgångsrik turism.

Elva procent av detaljhandelns omsättning är kopplat till besökaren och hela 27 procent av turismomsättningen är kopplat till handeln.

Handeln är därmed en viktig nyckel till att attrahera människor att vilja bo, flytta till eller besöka Östersund.

I Östersund finns nu ett gyllene tillfälle att på bästa sätt dra nytta av handeln som ett slagkraftigt verktyg. Vi ser fyra viktiga områden att utveckla:

  1. Stärkt samverkan mellan det offentliga, fastighetsägarna och företag som ryms i fastigheterna.
  2. Sätt samman de plattformar som arbetar med stadsutveckling och destinationsutveckling. Invånare och besökare har i stora delar samma utbudsefterfrågan.
  3. Hitta ett rollspel mellan platserna i kommunen. Ställ dem inte emot varandra. Stadskärnan ska ha sin roll, platserna utanför en annan. Tänk på innehåll utifrån människornas sätt att konsumera. Där finns handeln, restaurangerna, kulturen, hotellen bland mycket annat. Hur gör vi det mest praktiskt för människorna och mest hållbart för miljön i kommunens totala geografi?
  4. En uppdaterad världsbild om hur människorna tar sig till Östersund och hur de rör sig inom Östersund. Flygplats och järnväg ska vara nationellt konkurrenskraftiga, liksom vägnätet i kommunen och inom regionen.

Det är viktigt att komma ihåg att såväl människor som varor transporterar sig. Faktum är att 60 procent av konsumenterna använder sig av bilen i samband med konsumtion inom detaljhandeln. Sök innovativa och hållbara lösningar, men se framför allt till att tillgodose människornas behov.

Förutom att handeln är nyckeln till en ökad livskvalitet är handeln också en av förutsättningarna för att klara av vår gemensamma välfärd. Handeln har nämligen 11 procent av jobben och står för 11 procent av Sveriges BNP.

Detta ger 11 procent av intäkterna till den offentliga sektorns budget. Därför är satsningar på handeln inte enbart en fråga om livskvalitet utan också en fråga om att klara Sveriges ekonomi.

Många ställer den kommande julhandeln mot andra viktiga utgiftsområden. Men en bra julhandel ger också möjlighet att hantera gemensamma utgiftsområden och att ge fler en chans att komma in på arbetsmarknaden.

Vi hoppas att kommunen, på allvar, tar med handeln i verktygslådan i det fortsatta arbetet för att öka människors livskvalitet i Östersund. Nu och framåt. Kommunens nyligen genomförda initiativ till kompetensutveckling i stadsutveckling, UCM at Home, är ett glädjande initiativ. Låt oss nu hoppas på en fortsättning.

Vi ser gärna en strategi för hållbar konsumtion kopplat till kommunens översiktsplan. Där ska självklart människornas intressen tas tillvara.

Karin Johansson vd Svensk Handel
Leif Lindholm vd och delägare XL-Bygg Fresks

Källa: Östersundsposten 3 december 2015

Kommentarer (0)