svenskhandel.se använder cookies
Vi använder cookies för att kunna tillhandahålla vår webbplats och våra digitala tjänster, förbättra din användarupplevelse samt för marknadsföring. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies för dessa ändamål. Du kan själv styra lagringen av cookies i din webbläsare. Läs mer i vår Cookiepolicy >

Publicerad: 2015.06.09  •  
Senast uppdaterad: 2015.06.09

Jobben finns i handeln – inte i innovationsbolag

Regeringens jobbpolitik fokuserar på forskningstunga branscher, men det är inte där det finns plats för dem som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Regeringens politik slår däremot hårt mot detaljhandeln, konstaterar Sven-Olov Daunfeldt och Jonas Arnberg. 

Statsminister Stefan Löfven har vid ett flertal tillfällen deklarerat att hans regering ska bedriva en mer aktiv industripolitik för fler växande företag. I en debattartikel i Di (22/10 2014) påpekade också näringsminister Mikael Damberg att mer statliga stödinsatser för innovationsbenägna små och medelstora företag behövs om ”Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet till 2020”. De få konkreta åt-gärder som har presenterats inkluderar skapandet av ett innovationsråd, mer statligt riskkapital till innovativa företag och ett ökat exportstöd.

En näringslivspolitik som jagar radikala innovationer, som kan mätas i termer av antalet patent eller spenderade utgifter på FoU, riskerar att bli resultatlös.

För det första visar ny forskning att de snabbväxande företagen är mindre vanliga inom de FoU-intensiva branscherna och att innovationsstöd till små och medelstora företag i Sverige inte har haft någon effekt på sysselsättningstillväxten. Oftast är det inte heller de radikala innovationerna, utan de små stegvisa förbättringarna av redan existerande produkter eller tjänster, som bidrar till ekonomisk tillväxt och utveckling. Det är denna typ av innovationer som har bidragit till stora framgångarna för detaljhandelsföretag som H&M och Ikea.

Näringslivspolitikens ökade fokusering på de FoU-intensiva branscherna är också problematisk eftersom dessa branscher generellt sett inte erbjuder arbeten till dem som har problem med att etablera sig på arbetsmarknaden. I Sverige är arbetslösheten i hög utsträckning koncentrerad till unga och utrikes födda. De senaste siffrorna från Statistiska Centralbyrån visar exempelvis att arbetslösheten bland de utrikesfödda (16–64 år) är nästan tre gånger högre än arbetslösheten för inrikes födda. En politik för minskat utanförskap behöver således fokuseras gentemot reformer som förbättrar villkoren för de företag som är verksamma inom de branscher som anställer arbetslösa ungdomar och utrikes födda, till exempel detaljhandeln, besöksnäringen och övrig tjänstesektor.

De flesta företag inom dessa branscher kännetecknas dock av att de inte anställer. Enligt en ny forskningsrapport från HUI Research (”Vilka är förutsättningarna för fler växande företag inom detaljhandeln?”) förändrade merparten av alla detaljhandelsföretag inte antalet anställda under en treårsperiod och nästan två tredjedelar av dessa företag förändrade inte heller antalet anställda under nästkommande treårsperiod. Vidare kännetecknades detaljhandeln av ett relativt stort antal sovande gaseller, alltså företag som inte anställde trots att de hade förutsättningarna för en snabb och stark tillväxt.

Resultaten tyder på att det finns en tillväxtpotential inom detaljhandeln som inte har realiserats. Reformer som är fokuserade gentemot att minska tillväxthindren för dessa företag kan således bidra till en ökad sysselsättning och en minskning av utanförskapet. Exempel på förändringar som direkt minskar tillväxtbarriärerna och därmed ökar förutsättningarna för fler växande företag inom detaljhandeln är åtgärder som ökar tillgången till internt kapital i företagen och reformer som sänker kostnaden för att anställa.

Men inga sådana reformer föreslås av den nuvarande regeringen. I stället försämras villkoren för företagen genom ökade arbetsgivaravgifter för unga. Enligt Svensk Handels Handelsbarometer kommer varannan handlare att tvinga säga upp personal eller stoppa nyrekryteringar till följd av denna politik. Priset för de selektiva innovationssatsningarna är således en ökad arbetslöshet för de grupper som redan i dag har problem med att etablera sig på arbetsmarknaden.

I handeln finns en dold tillväxtpotential. Med rätt förutsättningar skulle dessa företag kunna växa och anställa samtidigt som ungdomsarbetslöshet och utanförskap skulle minska.

Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi, forskningschef, HUI Research
Jonas Arnberg, chefsekonom, Svensk Handel

Källa: DI.se - 2015.06.09

Kommentarer (0)