På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här. 

Publicerad: 2015.10.23  •  
Senast uppdaterad: 2015.11.09

Likställ inte försäljning med att det går bra

Försäljningen inom handeln går utmärkt. Men låt oss inte göra misstaget att likställa det med att det går bra för branschen. 

Stefan Carlén och Susanna Gideonsson påpekar i Icanyheter att Konjunkturinstitutets bild av handeln är positiv, mer positiv än den bild Svensk Handel målar upp. Anledningen till det är enkel, Konjunkturinstitutet studerar primärt försäljningen. Och försäljningen inom handeln går utmärkt. Låt oss inte göra misstaget att likställa det med att det går bra för branschen.

Att titta på undersökningar där handlaren uttalar sig om sin aktuella försäljningssituation är viktigt för att följa konjunkturen. Beträffande lönsamhetens utveckling har SCB facit och det visar att handelns rörelsemarginal trendmässigt pressas nedåt. Försäljningen inom handeln har enligt SCB ökat med närmare 70 procent sedan år 2000. Samtidigt har rörelsemarginalen minskat med ungefär 30 procent. Handlarna säljer helt enkelt mer saker men tjänar för den sakens skull inte mer pengar.

Utmaningarna globalisering och digitalisering för med sig ska inte underskattas. De vässar både konsumenter och konkurrens, vilket leder till att priserna pressas. SCB:s prismätningar visar att priserna inom detaljhandeln inte höjts sedan 2002. Det går helt enkelt inte att höja priset, för då försvinner kunder till konkurrenter och till utlandet. Detta samtidigt som löner och hyror ökat markant, för att inte tala om dollarn som stigit kraftigt och fått inköpspriserna att skena. Utan möjligheten att höja priserna har handlarna mött utvecklingen med effektiviseringar, färre anställda och färre arbetade timmar. Detta till trots minskar marginalerna, och för många är utvecklingen ohanterlig. Tre handelsföretag om dagen försvinner, vilket gör handeln till den bransch i Sverige som har flest konkurser.

Allt är inte nattsvart, för försäljningen ökar och precis som Konjunkturinstitutet påpekar spås den öka än mer. I den kraftfulla strukturomvandling som nu snabbt förändrar handelns förutsättningar är det emellertid viktigt att vi tar del av hela kartan för att kunna ge handeln de rätta möjligheterna att fortsätta växa, anställa och skapa nyttor för våra medborgare.

Jonas Arnberg, chefsekonom, Svensk Handel

Källa:
Ica Nyheter 23 oktober 

Kommentarer (0)