På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här. 

Publicerad: 2015.04.02  •  
Senast uppdaterad: 2015.04.21

Pärssinens förslag hotar jobb i Gävleborg

Det gläder oss att regeringen har ambitiösa mål för jobbpolitiken i Sverige.

Målet om lägst arbetslöshet i EU år 2020 innebär att reformer som underlättar jobbskapande behöver komma till, inte minst i Gävleborg. Länets arbetslöshet och ungdomsarbetslöshet är näst högst i landet på 9,8 procent respektive 28 procent. 

Våra beräkningar visar att det skulle behövas 5 700 nya jobb i länet för att regeringens mål ska nås om fem år. Det är därför förvånande att Raimo Pärssinen (S), ordförande i arbetsmarknadsutskottet och riksdagsledamot från länet, vill driva förslag som skulle innebära att jobben i Gävleborg – och landet – kommer att bli ännu färre. 

Grunden till vår oro ligger i att Pärssinen har sagt sig vilja avskaffa anställningsformen allmän visstid. När allmän visstid infördes 2007, avskaffades en rad andra typer av visstidsanställningar. Det tydliggjorde regelverket och gjorde det enklare för företagen att våga anställa personal.  Varje år går 280 000 personer från en visstidsanställning till en tillsvidareanställning, visstid utgör en viktig språngbräda in på arbetsmarknaden. Av våra medlemsföretag i Gävleborg är det många som av olika skäl har en efterfrågan som varierar mellan årstider och över dygnet. Det kan handla om besöksmål som bara har turistsäsong under sommarmånaderna eller en matbutik där kunderna föredrar att handla på kvällarna. Anställningsformen allmän visstid behövs och möjliggör för företag att anställa och att vi som medborgare kan ta del av service när vi önskar, oavsett om det är på semestern eller utanför kontorstid. 

Förra året var mer än 5 000 unga mellan 15 och 24 år arbetslösa i Gävleborg. Personer med olika bakgrund och erfarenheter. Vi vet sedan tidigare att visstidsanställningar är oerhört viktigt för att unga ska få sina första jobb. I kombination med sänkta arbetsgivaravgifter har det möjliggjort att arbetsgivare har kunnat anställa fler unga, inte minst inom handeln och besöksnäringen. Våra medlemsföretag vill kunna erbjuda unga i Gävleborg så många jobb som möjligt. Men får vi sämre förutsättningar att verka kommer vi inte att ha möjligheten. 

Om Pärssinen verkligen vill att fler jobb ska skapas i vårt län, och i resten av landet, bör han omvärdera sin inställning till allmän visstid. Reformer som kan öka möjligheterna att anställa bör genomföras medan reformer som får rakt motsatt effekt bör förpassas till soptunnan. Om regeringens mål om lägst arbetslöshet i EU ska gå från skrivbordsprodukt till verklighet inom fem år så måste Pärssinen, och hans partikollegor i regeringen visa att de tar jobbskapandet på allvar och inte begränsa företagens möjligheter att anställa på viss tid. Allt annat vore ett svek på de många arbetslösa i Gävleborg och landet. 

Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv

Patrik Hanberger, ordförande Visita Mellersta

Anna Wedin, regionchef Norr, Arbetsrätt och förhandling, Svensk Handel

Källa: Arbetarbladet - 2015.04.01

Kommentarer (0)