På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här. 

Publicerad: 2015.04.13  •  
Senast uppdaterad: 2015.04.21

Regeringen gör fel om jobben

Nästa vecka lägger regeringen fram vårpropositionen. Regeringen måste börja inse att Sverige inte är en isolerad ö utan utsatt för stenhård konkurrens om investeringar och jobb, skriver sju företrädare för arbetsgivarorganisationer på DI Debatt.

Före valet lovade Stefan Löfven att all politik skulle prövas mot om den leder till fler jobb. Tyvärr verkar det löftet inte hållas. Det ena jobbfientliga förslaget efter det andra kommer från regeringen. Såväl tjänstesektor som industri drabbas. Förslagen leder till tiotusentals färre jobb. 

Regeringen har tillsammans med Vänsterpartiet enats om att utreda hur vinst i välfärden ska stoppas. Bara utredningen har lagt en våt filt över branschen och skarpa förslag kommer att leda till minskad valfrihet för medborgarna, minskad utveckling inom välfärden och färre jobb i en växande välfärdssektor. 

Regeringen vill i vårpropositionen höja arbetsgivaravgiften för unga redan under innevarande år. Det kommer slå hårt mot deras möjligheter att få ett första jobb och riskerar dessutom att leda till att unga som arbetar blir av med jobbet. Resultatet blir ökat utanförskap och förvärrad ungdomsarbetslöshet. 

Samtidigt vill regeringen införa en särskild löneskatt för människor över 65 år, trots att regeringen har konstaterat att det behövs fler som arbetar högre upp i åldrarna. Att höja löneskatten skickar en tydlig signal till äldre: ni behövs inte på arbetsmarknaden. 

I svensk debatt finns fortfarande en myt om att Sverige visserligen inte längre kan konkurrera om de mindre kvalificerade jobben men att landet fortfarande är relativt ohotat när det gäller kunskapsintensiv verksamhet. 

Men det är ingenting annat än en myt. 

Det visade sig när Astra Zeneca lade ned sin forskning i Södertälje för några år sedan och när Ericsson och Sony Mobile nu genomför strukturella förändringar inom FoU och produktion i Sverige. Konkurrensen är vass också om de mest högkvalificerade jobben. 

Trots detta vill regeringen höja världens redan högsta marginalskatt ytterligare genom att jobbskatteavdraget trappas av. Det innebär försämrade drivkrafter för att utbilda och anstränga sig. Sverige och svenska företag får svårare att hävda sig i den internationella konkurrensen. 

Om regeringen får som den vill kommer kostnaderna för elenergi att öka genom höjd effektskatt på kärnkraft. 

Samtidigt ska energiskatterna höjas. Det slår mot svensk industri och svenska jobb, inte minst på landsbygden. 

Till detta kommer förslag om ökade subventioner för vindoch solenergi som skulle skapa oreda på energimarknaden. Redan i dag klarar vi inte de allra högsta topparna utan el från våra grannar. Med regeringens förslag riskerar Sverige att behöva köpa in dyr europeisk kolkraftsel när vintern slår till - eller koppla bort delar av landet från elnätet. 

Rotavdraget har bidragit till tusentals nya vita jobb inom byggsektorn. 

Nu ska det kraftigt begränsas, vilket riskerar jobb och ökat svartarbete. 

Det drabbar de mindre byggoch installationsföretagen i Sverige som får en osund konkurrens. Detta är också en politik som går tvärsemot vad Stefan Löfven lovade före valet. 

Halverat maxbelopp för rutavdrag är ett annat förslag från regeringen. 

För många är rutjobbet ett första steg in på arbetsmarknaden, inte minst för unga och utlandsfödda. Att halvera rutavdraget leder till färre jobb och försvårar integration. 

Den nya ekonomi som växer fram i spåren av digitalisering och inter nationalisering innebär både utmaningar och möjligheter för Sverige. Ökad flexibilitet på arbetsmarknaden är en förutsättning för att vi ska kunna klara utmaningarna och ta vara på möjligheterna. Men regeringen vill, med illa underbyggda argument om missbruk, minska möjligheterna att visstidsanställa. Det leder till färre jobb, inte bara visstidsanställningar utan även tillsvidareanställningar. Inte minst för utrikes födda är visstidsanställningar en viktig väg in på arbetsmarknaden. 

På område efter område kommer regeringen nu med förslag som leder till färre jobb i ett läge där de mänskliga och ekonomiska kostnaderna för utanförskapet ökar. Regeringen driver en politik för fler i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är en politik för fler fattiga människor. 

Om regeringen menar allvar med målet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 är det hög tid att ändra kurs och genomföra reformer som gör det enklare att anställa, mer lönsamt att starta och utveckla företag i Sverige och som ökar Sveriges konkurrenskraft - inte sänker den. Fler företagsamma människor måste våga ta risk att anställa fler. Det är genom en växande ekonomi och fler i jobb som vi kan finansiera välfärden. 

Regeringen måste börja inse att Sverige inte är en isolerad ö utan utsatt för stenhård konkurrens om investeringar och jobb. Nu krävs ett perspektivskifte där jobbskaparna kommer i centrum och där politiken kan bidra med att undanröja hinder för företagande, inte skapa nya. 

Karin Johansson, vd, Svensk Handel
Carola Lemne, vd, Svenskt Näringsliv
Per Hidesten , vd, Industriarbetsgivarna
Peter Jeppsson, vd, Transportgruppen
Jonas Milton, vd, Almega
Ola Månsson, vd, Sveriges Byggindustrier
Åke Svensson, vd, Teknikföretagen

Källa: DI Debatt - 2015.04.11

Kommentarer (0)