svenskhandel.se använder cookies
Vi använder cookies för att kunna tillhandahålla vår webbplats och våra digitala tjänster, förbättra din användarupplevelse samt för marknadsföring. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies för dessa ändamål. Du kan själv styra lagringen av cookies i din webbläsare. Läs mer i vår Cookiepolicy >

Publicerad: 2015.02.26  •  
Senast uppdaterad: 2015.03.02

Se över avgiften för de ungas skull

Att höja kostnaderna för att anställa unga och ersätta detta med selektiva satsningar på praktikplatser skapar inte riktiga jobb, skriver vd:arna för Axel Johnson AB, Ica Sverige och Svensk Handel på SvD Brännpunkt.

Handeln har nästan en halv miljon medarbetare. För ungdomar är handeln den största arbetsgivaren i Sverige – nästan var femte av alla sysselsatta mellan 16–24 år jobbar i handeln och handeln är det vanligaste förstajobbet på svensk arbetsmarknad. I detaljhandeln nyanställs omkring 75 000 människor varje år.

Den aviserade höjningen av arbetsgivaravgifterna för unga kommer att få stora konsekvenser för ungas möjligheter att få jobb. Höjningen gör det dyrare att anställa och svårare för unga att komma in på arbetsmarknaden.

Förespråkarna för en höjning av arbetsgivaravgifterna argumenterar att nedsättningen inte hade någon större effekt på sysselsättningen och därför kommer inte heller en höjning att få någon större effekt. Det finns all anledning att ifrågasätta detta.

För det första finns det ny statistik som visar att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna kan ha haft relativt stor effekt på ungas sysselsättning i handeln. Enligt våra analyser av den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken från SCB har de ungas andel av alla sysselsatta i handeln ökat från 29,8 till 32,3 procent mellan 2006 och 2013.

Antalet 16–26 åringar som arbetar i handeln har ökat med 16 000 under denna period. Många av dessa jobb har skapats tack vare en försäljningsuppgång. Men uppskattningsvis 7 000 nya jobb för unga kan inte förklaras av ökad försäljning. Denna utveckling har skett under en period av djup internationell lågkonjunktur. Vi ser därför starka skäl till att förnya och fördjupa analysen av reformen.

För det andra, oavsett vilka effekter nedsättningen hade så ska man vara medveten om att en höjning får andra konsekvenser. Handeln är konkurrensutsatt. Digitaliseringen skapar stora möjligheter för handeln att utvecklas men den medför också en allt hårdare priskonkurrens. Under den senaste 13-årsperioden har prisutvecklingen inom sällanköpsvaruhandeln varit negativ trots att vi haft en inflation på cirka 15 procent.

Att höja arbetsgivaravgifterna för unga beräknas ge en kostnadsökning för handeln på tre och en halv miljard kronor. Detta blir alltså den ökade intäkten för staten från handelns sida. Detta motsvarar kostnaden för 11 500 jobb. Skulle dessa jobb försvinna från handeln ökar statens kostnader för arbetslöshet i form av förlorade skatteintäkter och ökade kostnader för a-kassa.

Att skapa jobbtillväxt är en av de viktigaste politiska uppgifterna – för att klara välfärden, underlätta integration och för att unga ska komma in på arbetsmarknaden. Handeln är en jobbmotor, handeln skapar jobb. Det kan branschen fortsätta att göra – men bara under rätt förutsättningar.

I Svensk Handels Handels- barometer uppger 66 procent av dagligvaruhandlarna – det vill säga de som säljer mat och dryck – och 30 procent av sällanköpsvaruhandlarna – kläder, möbler, elektronik etc – att de kommer behöva säga upp personal om höjningen blir verklighet. Vi ser en stor risk för försämrad service och tillgänglighet – inte minst i mindre butiker och på mindre orter i glesbygd.

Att höja kostnaderna för att anställa unga och ersätta detta med selektiva satsningar på praktikplatser skapar inte riktiga jobb. Regeringen bör tänka om och inte ta bort en fungerande väg för att ge unga jobb och en väg in på arbetsmarknaden.

Vi vill vara en konstruktiv part för att diskutera hur dessa förutsättningar kan skapas. Men för det krävs att politiken förstår handelns villkor.

FREDRIK PERSSON
vd Axel Johnson AB

ANDERS SVENSSON

vd Ica Sverige AB

KARIN JOHANSSON

vd Svensk Handel

Källa: SvD Brännpunkt - 2015.02.26

Kommentarer (0)