svenskhandel.se använder cookies
Vi använder cookies för att kunna tillhandahålla vår webbplats och våra digitala tjänster, förbättra din användarupplevelse samt för marknadsföring. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies för dessa ändamål. Du kan själv styra lagringen av cookies i din webbläsare. Läs mer i vår Cookiepolicy >

Publicerad: 2015.03.02  •  
Senast uppdaterad: 2015.03.11

Stoppa inte handelns utbildningar

Handeln är en av näringslivets viktigaste arbetsgivare och den enskilt största ungdomsarbetsgivaren. För att företagen i handeln ska kunna växa ytterligare och anställa fler behövs rätt utbildningar. Att hitta medarbetare med rätt kunskap och kompetens är en av handelns viktigaste frågor.

Därför är det synd att Myndigheten för yrkeshögskolan inte har kunnat bevilja fler YH-utbildningar till handeln. Yttersta ansvaret bär politikerna som inte har gett tillräckligt med resurser till yrkeshögskolan.

Handeln är en bransch i extrem strukturomvandling med näringslivets högsta konkursfrekvens men också med många nystartade företag. Samhällets digitalisering förändrar köpmönster och pressar priser. Ett ökat hållbarhetsfokus och en tuff internationell konkurrens är andra uttryck för den utveckling som pågår. För att handelsföretag ska kunna vara samhällets jobbskapare nummer ett behövs medarbetare med spetskompetens.

Digitaliseringen har förändrat handeln och dess kompetenskrav i grunden. För att svenska företag ska vara internationellt konkurrenskraftiga krävs medarbetare med digital handelskompetens.

Via nätet konkurrerar svenska handelsföretag i dag med hela världen och behovet av digital spetskompetens går inte att underskatta. Därför är det glädjande att flera YH-utbildningar inom digital handel har fått anslag. All handel påverkas i dag av ett ökat digitalt köpbeteende som i sin tur förändrat branschens kompetensbehov.

Svensk Handels rekryteringsenkät visar att detaljhandeln kommer att behöva drygt 1 800 butiksledare inom en ettårsperiod. I år sökte nio butiksledarutbildningar om anslag. Alla fick avslag. Handelns behov av butiksdekoratörer växer och 820 personer kommer att behöva rekryteras närmsta året. En roll som företagen dessutom har svårt att rekrytera internt. Fem dekoratörsutbildningar sökte. Alla fick avslag.

En viktig orsak till att handeln inte har fått de utbildningar som branschen behöver är att konkurrensen om utbildningsplatserna hårdnat. Myndigheten för yrkeshögskolan kunde i år endast bevilja medel för 358 av de 1 337 inkomna ansökningarna. Grundproblemet är att politikerna inte gett tillräckligt med medel för att genomföra fler utbildningar.

I handelns fall är det synd eftersom kalkylen är väldigt enkel – får handeln utbildningar som kan svara mot branschens växande kompetensbehov kommer fler jobb att skapas.

Susanna Gideonsson
Ordförande, Handelsanställdas Förbund

Karin Johansson
Vd Svensk Handel

Källa: Market - 2015.03.02

Kommentarer (0)