På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här

Publicerad: 2015.04.28  •  
Senast uppdaterad: 2015.04.28

Ungas jobb på spel

Med de höjda arbetsgivaravgifterna höjs nu priset på entrébiljetten till arbetsmarknaden, skriver Karin Johansson, Svensk Handel tillsammans med Linköpingshandlarna Lena Norin Selhag och Rosie Hall i Corren.se.

Regeringen gör det nu dyrare att anställa unga genom att höja arbetsgivaravgiften. För många företagare i Östergötland kommer det att slå hårt. Det kommer också att slå hårt mot landets unga som får det betydligt tuffare att få sitt första jobb. Vi i handeln tror på våra ungdomar och vill gärna låta dem göra ett viktigt jobb. De höjda arbetsgivaravgifterna kommer dessvärre att hämma handelns kraft som jobbskapare för unga.

Handeln är den bransch som levererar flest jobb till unga. Var femte ungdom i åldern 16–24 år jobbar i handeln. Många av dessa har fått sitt första jobb och tagit det avgörande första steget in i arbetslivet. Med de höjda arbetsgivaravgifterna höjs nu priset på entrébiljetten till arbetsmarknaden. Hårdast slår detta mot de som står längst från ett jobb. När det blir dyrare att anställa unga kommer fler företag att välja personer med mer erfarenhet.

Bara för handlarna i Östergötland kommer höjda arbetsgivaravgifter att öka kostnaderna med 138 miljoner kronor per år, vilket motsvarar kostnaden för 461 jobb. För handeln som helhet kostar höjningen hela 3,5 miljarder kronor. Många företagare funderar nu på hur de ska finansiera de ökade lönekostnaderna. I Svensk Handels Handelsbarometer för april svarade varannan handlare att de kommer att tvinga säga upp personal eller stoppa nyrekryteringar när arbetsgivaravgiften höjs. Budskapet är tydligt – regeringen sätter ungdomsjobb på spel.

Den som tror att handeln enkelt kan höja priset i butiken för att kompensera för höjda löner känner inte till verkligheten för handelns företag. Digitalisering och ökad internationalisering har gjort att konkurrensen är knivskarp. Lönsamheten för många butiker har blivit allt mer pressad. Att i det läget höja företagens kostnader med 30 000 kronor per år för varje ungdom som är anställd kommer att få negativa konsekvenser.

Kritiker av reformen påpekar att den varit dyr i förhållande till hur många jobb som skapats. Enligt SCB har nästan 100 000 nya ungdomsjobb skapats sedan 2007 då sänkningen av arbetsgivaravgiften genomfördes. Dessutom har ungdomarnas andel av arbetsmarknaden ökat. Alla dessa jobb kan inte förklaras av nedsättningen av arbetsgivaravgifterna men att reformen har haft effekt råder det ingen tvekan om.

För att ge fler unga chansen att ta klivet in på arbetsmarknaden borde regeringen värna företagen som skapar jobben. Det är genom att skapa rätt förutsättningar för företag att anställa fler som nya jobb kan skapas. Regeringen borde tänka om och stoppa höjningen av arbetsgivaravgiften för unga.

Karin Johansson, vd Svensk Handel
Lena Norin Selhag, driver Norins Ost
Rosie Hall, driver butiken Hälsokraft

Källa: Corren.se - 2015.04.24

Kommentarer (0)