På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här. 

Publicerad: 2015.08.10  •  
Senast uppdaterad: 2015.08.10

Ungas jobbchanser grusas

Samtidigt som många unga via sitt sommarjobb får chansen att ta de så viktiga första stegen in på arbetsmarknaden försvårar regeringen för morgondagens unga att få sitt första jobb, skriver Karin Johansson i en debattartikel.

Den första augusti höjdes prislappen på att anställa ungdomar när regeringens första höjning av arbetsgivaravgiften för unga infördes. Sedan den första maj har avgiften legat på tio procent, nu höjs den till 25,46 procent. Den första juli nästa planerar regeringen dessutom en ytterligare höjning till 31,42 procent – en tredubbling jämfört med idag.

Samtidigt som många unga via sitt sommarjobb får chansen att ta de så viktiga första stegen in på arbetsmarknaden försvårar regeringen för morgondagens unga att få sitt första jobb.

I grunden är det enkel matematik – när det blir dyrare att anställa kommer färre jobb att skapas.

Handeln är den bransch som genererar flest jobb åt unga. Var femte ungdom som har ett jobb att gå till arbetar i handeln. Men nu finns det anledning att vara oroad för att handelns kraft som jobbskapare för unga kommer att försvagas.

Handelns företag har varit tydliga med att höjda arbetsgivaravgifter för unga kommer att slå hårt mot sysselsättningen.

I Svensk Handels handelsbarometer för april angav exempelvis så många som varannan handlare att de kommer att behöva stoppa nyanställningar eller minska antalet anställda om höjningen blir ett faktum.

Redan i förra veckan såg vi de första oroande tecknen när mörka varselsiffror för handeln kom från Arbetsförmedlingen. Under första halvåret i år varslades hela 3 851 personer om uppsägning inom parti- och detaljhandeln. Det motsvarar en ökning på nästan 80 procent jämfört med förra året. Ökningen beror inte enbart på regeringens planerade höjning av arbetsgivaravgiften för unga, men att det är en av huvudförklaringarna råder det inget tvivel om.

De som kritiserar de lägre arbetsgivaravgifterna för unga hävdar ofta att företagen enbart ser till sitt eget vinstintresse. Det är något som ska ses i ljuset av att digitaliseringen utsätter handeln för knivskarp konkurrens som leder till pressade priser och vikande lönsamhet. Om pengarna inte räcker till finns ingen annan utväg än att minska personalstyrkan. Lönerna är inte flexibla nedåt.

Enligt SCB har cirka 100 000 nya ungdomsjobb skapats sedan arbetsgivaravgifterna för unga sänktes år 2007. Det är många ungdomar som genom de sänkta arbetsgivaravgifterna fått chansen att visa vad de går för, skaffat sig värdefull erfarenhet och lyckats etablera sig på arbetsmarknaden.

Om regeringen nästa år ytterligare höjer arbetsgivaravgiften för unga kommer det totalt att innebära kostnadsökningar för handelns företag med 3,5 miljarder, vilket motsvarar kostnaden för 11 500 jobb. Det vore förödande för ungdomsjobben och regeringens mål om Europas lägsta arbetslöshet till år 2020.

Menar regeringen allvar med sitt mål borde den åtminstone dra tillbaka den andra höjningen och återkomma med åtgärder för att fler, inte färre, unga ska få jobb. Regeringen måste tänka om – inte minst för ungdomarnas skull.

Karin Johansson, vd Svensk Handel

Källa: Borås Tidning - 2015.08.09

Kommentarer (0)