På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här. 

Publicerad: 2015.09.21  •  
Senast uppdaterad: 2015.09.21

Vi behöver frysa lägstalönerna i handeln

Vi behöver arbeta för att behålla de jobb vi har samtidigt som vi ger förutsättningar för att många nya jobb kan skapas, skriver Karin Johansson, vd Svensk Handel och Lena Tapper, chef arbetsrätt och förhandling Region mitt, Svensk Handel i en debattartikel i vlt.se.

Nästa år ska majoriteten av Sveriges företag och medarbetare få nya kollektivavtal. Vi vill alla att Sverige ska vara framgångsrikt. Det förutsätter att fler människor får ett arbete att gå till. Vi behöver arbeta för att behålla de jobb vi har samtidigt som vi ger förutsättningar för att många nya jobb kan skapas.

För att lyckas med det behöver vi fokusera på hur vi kan förbättra konkurrenskraften för Sveriges företag,

Svensk Handel går in i avtalsrörelsen med inställningen att ingen bransch klarar sig själv, alla behöver vi varandra. Sverige är ett litet och exportberoende land.

I takt med att allt fler av oss handlar allt mer på nätet blir också handelns förutsättningar allt mer lika exportindustrin. Konkurrensen i handeln är global och priserna pressas nedåt.

Den ökade omsättningen i handeln kommer till priset av vikande lönsamhet. Vinnare blir konsumenterna.

Precis som exportindustrin kan handelsföretag i dag inte vältra över hyres-, skatte- och löne- ökningar på konsumenterna via högre priser. I stället tvingas företagen rationalisera, dra ned och i värsta fall flyttar jobben utomlands.

Det är inte en önskvärd väg. Därför behöver vi löneökningar som värnar jobb och konkurrenskraft.

Avtalsrörelsen måste även handla om alla de som i dag inte har ett jobb. Om vi ska klara integrations-utmaningarna, bibehålla god kvalitet i välfärden och göra Sverige framgångsrikt måste fler unga och nyanlända få ett jobb.

Här har handeln en stor och viktig roll. En huvudförklaring till att många unga och nyanlända inte kommer i arbete är att kostnaden för att anställa dem är för hög.

Svensk Handels övertygelse är att vi alla gynnas bäst av att ingångs- lönenivåerna ligger still över nästa avtalsperiod.

Idag är ingångslönenivån för en oerfaren 19-åring i en butik 19 739 kronor i månaden. Till det kommer handelns höga ob-ersättningar.

Det är en rättvis och tillräckligt hög nivå. Att höja nivån ytterligare leder ovillkorligen till att färre får jobb.

Handelsanställdas förbund är kritiska till att det finns visstids- och deltidsanställningar i handeln. Svensk Handel delar uppfattningen att det är bra om fler som vill kan erbjudas anställning på heltid.

Samtidigt går det inte att förbjuda eller tvinga fram jobb. Det ser olika ut i butikerna vid olika tidpunkter.

Ibland är vi många som vill handla och ibland är vi få. Arbetsgivaren måste hela tiden se till att personalstyrkan är rätt anpassad.

Visstidsanställningar är i sin tur en avgörande inkörsport i arbetslivet. Av de 100 000 personer som varje kvartal går från arbetslöshet till syssel-sättning får 80 000 en visstidsanställning.

Stängs visstidsfönstret blir den absoluta merparten av de som i dag får en visstidsanställning kvar i arbetslöshet. Vi vet också att varje kvartal går 70 000 personer från en visstidsanställning till en tillsvidareanställning.

Karin Johansson, vd Svensk Handel
Lena Tapper, chef arbetsrätt och förhandling Region mitt, Svensk Handel

Källa: vlt.se - 2015.09.19

Kommentarer (0)