svenskhandel.se använder cookies
Vi använder cookies för att kunna tillhandahålla vår webbplats och våra digitala tjänster, förbättra din användarupplevelse samt för marknadsföring. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies för dessa ändamål. Du kan själv styra lagringen av cookies i din webbläsare. Läs mer i vår Cookiepolicy >

Publicerad: 2015.05.29  •  
Senast uppdaterad: 2015.05.29

Visstid ger fler unga chans till jobb

Regeringen har presenterat ett förslag om att förändra reglerna kring visstidsanställningar efter krav från bland andra EU-kommissionen. Svensk Handel anser att användandet av visstid fungerar bra på svensk arbetsmarknad och att de svenska reglerna inte bryter mot EU-rätten.

I detaljhandeln jobbar 70 000 unga människor. Att begränsa möjligheterna att anställa medarbetare på visstid skulle försvåra för handeln att anställa och minska jobbchanserna för främst unga.

De arbeten som handeln kan erbjuda är ofta lätta att ta vid sidan av studier eller under säsong. Dessa jobb är ofta visstidsanställningar.

Visstidsanställningar är vanligare i handeln än i andra branscher av enkla skäl. Efterfrågan kan variera kraftigt över dagen, veckan, månaden eller säsongen. Även om grundbemanningen ofta är stabil och därmed enklare att förutse, påverkar yttre faktorer som trender, kunders beteenden eller vädret behoven i branscherna. Därför behövs visstidsanställningar.

​I debatten hörs ofta att antalet visstidsanställda ökat. Men andelen visstidsanställda har i princip varit oförändrade under de senaste tio åren.

Tillsvidareanställningen har länge varit, och är fortsatt, norm på svensk arbetsmarknad.

I Sverige finns 684  000 visstidsanställda (2014). I genomsnitt går cirka 280 000 av dem vidare till en tillsvidareanställning varje år.

En begränsning av visstider riskerar därmed att försvåra möjligheterna för unga att hitta ett första jobb och deras långsiktiga etablering på arbetsmarknaden. Därtill kommer regeringens aviserade höjningar av arbetsgivaravgifterna för unga som försämrar företagens möjligheter att anställa unga.

Försämras möjligheterna att visstidsanställa personal kommer inte bara trycket på den befintliga personalen att öka när efterfrågan är stor, utan även möjligheterna för företaget att möta efterfrågan från kunderna. Därmed påverkas även möjligheterna att kunna driva företag långsiktigt inom branscher med varierande efterfrågan.

I förlängningen handlar det om färre jobb. Stick i stäv med regeringens målsättning om lägst arbetslöshet i Europa till år 2020 och skadligt för de unga som vill in på arbetsmarknaden.

I en tid med hög arbetslöshet, särskilt bland unga, är åtgärder som syftar till att försvåra möjligheterna för unga att få ett 
arbete fel väg att gå.

Karin Johansson, vd, Svensk Handel

Källa: Market.se - 2015.05.28

Kommentarer (0)