svenskhandel.se använder cookies
Vi använder cookies för att kunna tillhandahålla vår webbplats och våra digitala tjänster, förbättra din användarupplevelse samt för marknadsföring. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies för dessa ändamål. Du kan själv styra lagringen av cookies i din webbläsare. Läs mer i vår Cookiepolicy >

Publicerad: 2016.01.13  •  
Senast uppdaterad: 2016.01.13

Fem utmaningar för branschen under 2016

2015 präglades av osäkerhet och turbulens i vår omvärld. 2016 ser Svensk Handels vd Karin Johansson fem stora utmaningar för handeln. 

När vi nu går in i 2016 är det i en snabbt föränderlig omvärld. 2015 präglades av osäkerhet, turbulens, krig, terrorism och flyktingströmmar. Osäkerheten i ekonomin fortsätter. För handeln finns fem stora utmaningar 2016:

  1. Den stora flyktingströmmen innebär att hela samhället måste göra stora ansträngningar för att människor ska komma i arbete och lära sig svenska. Handeln kommer självklart vara en del av detta. Här finns också stora möjligheter – både till ny kompetens och till nya kundgrupper.

  2. Handeln genomgår en strukturomvandling som inte kommer att avstanna, snarare tvärtom. Det är en utveckling som är spännande och bär med sig stora möjligheter, men som också ställer stora krav. Digitaliseringen och den växande e-handeln pressar konkurrensen och skapar nya konsumentbeteenden. Försäljningen ökar men lönsamheten är pressad och marginalerna små. Kostnaderna för lokaler, personal och dollarn ökar och till sommaren höjs arbetsgivaravgifterna för unga igen. Den internationella konkurrensen gör det svårt att höja priserna.

  3. Medvetna konsumenter ställer krav. I Svensk Handels hållbarhetsundersökning uppger nästan varannan konsument att de avstått ett köp under det senaste året på grund av risken för en negativ samhällspåverkan. Sju av tio handlare uppger att ett aktivt hållbarhetsarbete också ökar lönsamheten på kort sikt. De senaste tio åren har till exempel försäljningen av ekologiska livsmedel blivit fyra gånger så hög, men det finns fortfarande potential för större volymer.

  4. Stölder och brott i butiker fortsätter att vara ett gissel. Handlare i Sverige tvingas ta ett orimligt stort ansvar och samhället abdikerar ofta från sitt uppdrag. Här måste politiken och ansvariga myndigheter ta krafttag för att vända utvecklingen.

  5. 2016 präglas också av att vi genomför en avtalsrörelse där nya kollektivavtal ska förhandlas fram. Det är viktigt att vi i det osäkra ekonomiska läge som råder värnar konkurrenskraften. Men avtalsrörelsen handlar också om dem som står utanför arbetsmarknaden. Inte minst med tanke på det stora antalet flyktingar som kommer vore det skadligt att ytterligare driva upp ingångslönerna. Jag har goda förhoppningar om att vi ska kunna komma överens om ansvarsfulla avtal. Med hopp om ett gott nytt handelsår!

    Karin Johansson, vd, Svensk Handel 

Kommentarer (0)