svenskhandel.se använder cookies
Vi använder cookies för att kunna tillhandahålla vår webbplats och våra digitala tjänster, förbättra din användarupplevelse samt för marknadsföring. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies för dessa ändamål. Du kan själv styra lagringen av cookies i din webbläsare. Läs mer i vår Cookiepolicy >

Publicerad: 2016.01.07  •  
Senast uppdaterad: 2016.01.07

Gör om regelverket för kassaregister

Se över föreskrifterna för kassaregister och anpassa dem till dagens verklighet. Den uppmaningen skickar Branschrådet för kassa- och betalsystem under IT och Telekomföretagen tillsammans med Svensk Handel, Visita och Frisörföretagarna till Skatteverket på NyTeknik och Dagens Handels debattsidor.

Den nuvarande lagstiftningen för kassaregister togs fram 2010 och Skatteverket krävde att handeln skulle införskaffa fysiska kontrollenheter. Då såg handeln delvis annorlunda ut än idag. Nu blir det allt tydligare att verkligheten har sprungit ikapp Skatteverkets föreskrifter om kontrollenheter. Handeln förändras i en allt högre takt genom nya tekniska lösningar och nya sätt att konsumera. Fler och fler konsumenter handlar idag över nätet men Skatteverkets föreskrifter reglerar endast de köp som sker i en fysisk kassa.

Eftersom föreskrifterna reglerar vilken teknik som handlarna ska använda för Skatteverkets kontroller hämmar de den tekniska utvecklingen inom handeln. De försvårar för nya företag att starta kontanthandel eftersom de tvingas att investera i en kontrollenhet, vilket kan vara betungande för mindre företag. Det bidrar inte till att göra det enkelt för företag att göra rätt.

Inom Branschrådet för kassa- och betalsystem har vi tagit fram ett förslag på en ny justerad föreskrift som inte är baserad på teknik utan tvärt om är teknikneutral. Syftet är att möjliggöra för innovationer som skapar nytta för användaren med bibehållen säkerhet och bättre tillgänglighet.

Vi ser att vårt förslag tar höjd för handel över internet och fungerar lika bra oavsett hur handeln bedrivs. Med dagens regler ligger dessutom allt ansvar på den enskilde näringsidkaren. Skulle kassaregistret inte uppfylla föreskrifterna drabbar det inte leverantören av kassaregistret. Detta vill vi ändra på så att även leverantören blir ansvarig för att det kassaregister man levererar följer föreskrifterna.

Vi ser att kontrollenheter till viss del behöver finnas kvar, till exempel för äldre kassor, men föreslår samtidigt att ett kassaregister som på annat sätt säkert kan lagra data i molnet inte ska behöva någon egen kontrollenhet. Istället är det leverantören av systemet som ansvarar för att data inte försvinner eller förvanskas. Skatteverket får då precis som idag tillgång till data oavsett om det lagras i molnet eller i en kontrollenhet.

Vi ser också över en standard för rapporter för att det ska bli enkelt att ta del av de rapporter som ett kassaregister ska kunna skapa. Vitsen med detta är att fler intressenter än Skatteverket enkelt ska kunna hämta ut data, exempelvis näringsidkaren själv, revisorer och redovisningskonsulter.

Vår förhoppning är att Skatteverket nu startar ett arbete kring att förändra regelverket så att vi under 2016 får nya föreskrifter som främjar konkurrens på lika villkor.

Bengt Nilervall, Näringspolitisk expert och betalansvarig, Svensk Handel
Thor Jonsson Affärsutvecklare Hogia, Ordförande i Rådet för betal- och kassasystem
Nils Weidstam, Näringslivspolitisk expert IT&Telekomföretagen
Clemens Wantschura, Utvecklingschef, CIO, CSO, Visita
Ted Gemzell, Vd, Frisörföretagarna

Kommentarer (0)