På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook  och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Publicerad: 2016.01.15  •  
Senast uppdaterad: 2016.01.15

Höga ingångslöner leder till färre jobb

I Sverige har vi inte haft någon inflation under den senaste treårsperioden. Sedan Svensk Handel och Handels tecknade kollektivavtal senast, 2013, har inflationen alltså inte gjort det svårare att leva på sin lön.

Forskningen visar att höga ingångslöner leder till färre jobb och att det särskilt är de som har svårast att få in en fot på arbetsmarknaden som drabbas. De allra svagaste grupperna drabbas alltså hårdast. Trots det vill Handels höja ingångslönerna ytterligare.

Att lönerna skulle sänkas för dem som i dag jobbar i handeln om ingångslönerna ligger still är ett felaktigt påstående. Det finns inte heller något stöd i forskning för att frysta ingångslöner skulle leda till ett lägre löneläge för branschen som helhet.

Att börja på en lägre lön kan möjliggöra en löneutveckling i större utsträckning än i dag. I dag tjänar en oerfaren 19-åring marginellt mindre än en person som jobbat länge i handeln. Det är knappast rättvist och inget som ökar branschens attraktivitet.

Handels menar att den nedsatta arbetsgivaravgiften för unga inte gav fler jobb. Det stämmer inte heller. Under den tid som nedsättningen fanns fick 16 000 fler unga jobb i handeln och ungas andel av de anställda ökade. Den höjning av arbetsgivaravgiften som nu genomförs motsvarar en löneökning på 2,3 procent, eller kostnaden för 11 000 anställda.

Att ständigt driva upp ingångslönerna, särskilt i det läge Sverige befinner sig i nu, är skadligt. Alla parter på arbetsmarknaden borde i stället kroka arm för att underlätta för fler att komma in i arbetsgemenskapen.

Karin Johansson, vd, Svensk Handel

Lena Tapper, chef arbetsrätt och förhandling region Mitt, Svensk Handel

Källa: Värmlands Folkblad. Publicerad: 2016-01-13 23:31

Kommentarer (0)