På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här. 

Publicerad: 2016.10.13  •  
Senast uppdaterad: 2016.10.13

”Höj nivån på handelsutbildningen”

Ungefär en fjärdedel av de sysselsatta hade sitt första jobb i handeln och totalt arbetar en halv miljon människor i branschen. Men gymnasieskolans handelsprogram har länge haft låg status och svårt att rekrytera elever.

Mellan år 2010 och 2012 halverades antalet elever som valde programmet. Det är också en oroande liten del av de elever som slutför programmet som senare väljer handeln. Av cirka 2 500 elever som utexamineras från programmet varje år är det mindre än hälften som arbetar i branschen ett år efter studenten.

Handelsrådets slutsats är att det behövs fler gymnasiala utbildningsvägar som ger den kompetens som krävs för att arbeta och utvecklas i handeln. Därför föreslår vi följande åtgärder:

  • Skapa en ny yrkesinriktning på ekonomiprogrammet. Många elever som är intresserade av handeln väljer redan i dag ekonomiprogrammet framför Handels- och administrationsprogrammet. Samtidigt rekryterar handelns företag gärna från ekonomiprogrammet. Handelsrådet föreslår därför gymnasieutredningen att handels- och administrationsprogrammet ersätts av en yrkesinriktning på ekonomiprogrammet.
  • Skapa samarbete med det lokala näringslivet. För att säkra att eleverna på den nya handelsinriktningen får den kompetens som branschen efterfrågar föreslår Handelsrådet att utbildningen till viss del ska innehålla arbetsplatsförlagt lärande och stödjas av ett lokalt programråd
  • Låt elever på andra yrkesprogram få sälj- och servicekompetens. Handelsrådet föreslår också att ett antal sälj- och servicekurser blir tillgängliga som programfördjupning på samtliga yrkesprogram. Det skulle ge utbildningssamordnare möjlighet att skapa yrkesutgångar med sikte på exempelvis bygghandel eller reservdelsförsäljning

Detta är förslag som kommer att bidra till att öka attraktiviteten för gymnasiala handelsutbildningar. Handelsrådet anser att det behövs fler utbildningar som ger den kompetens som krävs för att kunna etablera sig i handeln. Vi hoppas därför att gymnasieutredningen tar till sig våra synpunkter.

Handelsrådet – Karin Johansson, Svensk Handel

Susanna Gideonsson, Handelsanställdas förbund

Jens Jacobsson, Akademikerförbunden (Civilekonomerna)

Petter Skogar, Arbetsgivarföreningen KFO

Martin Linder, Unionen

Källa: Market 12 oktober 2016 och ICAnyheter

Kommentarer (0)

Till Handelsrådets webb