På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här. 

Publicerad: 2016.01.07  •  
Senast uppdaterad: 2016.01.07

Lägre ingångslöner skulle ge fler jobb

Sverige står inför stora utmaningar på arbetsmarknaden. Unga och utrikes födda har svårare att få jobb. Samtidigt pågår den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget, skriver Svensk Handels vd i en debattartikel.

För att fler ska få jobb krävs att tröskeln in på arbetsmarknaden sänks för alla som står utanför - oavsett om det är ungdomar, nyanlända flyktingar eller långtidsarbetslösa. Det handlar dels om att politiken måste skapa goda förutsättningar för företag att vilja växa och anställa. Men det handlar också om de villkor vi parter på arbetsmarknaden förhandlar om.

Höga ingångslöner har bidragit till att Sverige sticker ut som ett land med få jobb som inte kräver tidigare erfarenhet eller lång utbildning. Det bidrar till att det är svårt för personer utan erfarenhet eller utbildning att få sitt första jobb. I tider av historiskt stora flyktingströmmar är höga ingångslöner mer problematiskt än någonsin. Här måste vi alla vara beredda att ta ansvar. Att ytterligare pressa upp ingångslönerna skulle försvåra för människor att få sitt första jobb.

I Sverige finns inga lagstadgade minimilöner. Parterna på arbetsmarknaden ska själva ta det ansvaret. Ansvaret handlar dels om att värna goda arbetsvillkor och dels om att ta ett övergripande ansvar för Sveriges ekonomi, så att ytterligare jobb inte försvinner.

I den avtalsrörelse vi är på väg in i vill Svensk Handel se att ingångslönerna förblir oförändrade. I dag är ingångslönen för en 19-åring utan erfarenhet i detaljhandeln 19 739 kronor. Därutöver tillkommer andra ersättningar, som till exempel ob-tillägg. Sammanlagt blir det ungefär 21 500 kronor i månaden. Sedan den nivån bestämdes har Sverige dessutom inte haft någon inflation, det har alltså inte blivit dyrare att leva.

Internationella Valutafonden, Konjunkturinstitutet, professor Lars Calmfors och flera andra forskare och bedömare påpekar samfällt att höga ingångslöner är ett problem för Sverige om vi ska klara att få in många fler människor på arbetsmarknaden. Sverige har inte råd att ytterligare försämra möjligheterna att få jobb.

Handeln är en av de branscher som är bäst på att skapa den typ av jobb som inte kräver viss erfarenhet och det gynnar dem som normalt står långt ifrån arbetsmarknaden. Nära nog en av fyra svenskar påbörjade sitt yrkesliv inom handeln och handeln förblir en viktig inkörsport till arbetslivet. Många stannar kvar och gör karriär, medan andra väljer att gå vidare till andra branscher.

Att frysa ingångslönerna skulle innebära att ännu fler fick chansen att påbörja sina karriärer i våra butiker och på våra lager. Att fler arbetar gynnar alla - arbetstagare, arbetsgivare och samhället i stort.

Karin Johansson, vd Svensk Handel

Artikeln är publicerad i Allingsås Tidning, Smålänningen och Västerviks-Tidningen.
  

Kommentarer (0)