svenskhandel.se använder cookies
Vi använder cookies för att kunna tillhandahålla vår webbplats och våra digitala tjänster, förbättra din användarupplevelse samt för marknadsföring. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies för dessa ändamål. Du kan själv styra lagringen av cookies i din webbläsare. Läs mer i vår Cookiepolicy >

Publicerad: 2016.04.29  •  
Senast uppdaterad: 2016.04.29

Rättsväsendet får inte ge upp inför stölderna

Samhället håller på att förlora kontrollen över de brott som drabbar medborgaren i vardagen, det vi kallar mängdbrott. 

Gemensamt för alla dessa brott är att de drabbar gemene man, är instegsbrott mot grövre kriminalitet och att de inte tas på tillräckligt stort allvar av politiker och rättsväsende. Det kan handla om en stulen cykel, skadegörelse av bilen på en parkering, rån av en mobiltelefon på nattbussen eller en stöld i en butik. Svensk Handel presenterar idag fem förslag på förändringar för att komma till rätta med mängdbrotten.

Var 15:e sekund drabbas en butik i Sverige av ett stöldbrott. Det innebär att två miljoner stöldbrott begås i svenska butiker varje år. Den sammanlagda kostnaden för detta uppgår till 4,6 miljarder kronor årligen.

Samtidigt som butiksstölderna blir allt fler, och användningen av hot och våld allt vanligare, blir polisanmälningarna färre. Av alla stöldbrott mot butiker anmäls endast 2 procent av brotten. Svensk Handels undersökningar visar att polisen i genomsnitt lade ned 54 procent av de anmälda butiksstölderna förra året. När straffet väl döms ut är det få som sonar brottet de dömts för. Åtta av tio betalade inte de dagsböter som de döms till. Förra året avskrevs preskriberade bötesskulder för hela 70 miljoner kronor.

Handlare upplever att det är lönlöst att anmäla eftersom väntan på polis kan ta flera timmar och att anmälan nästan aldrig resulterar i några negativa konsekvenser för den kriminelle. Frustrationen drabbar även polisen, som i vissa fall gått så långt att de uppmanar butiker att inte anmäla brott då det tar för stora polisiära resurser i anspråk.

Sverige uppfattas ofta som ett tryggt och säkert land, men statistiken talar ett annat språk. Sverige har idag flest anmälda stölder per invånare i hela EU. Även om en del kan förklaras av skillnad i anmälningsbenägenhet ger siffrorna skäl att fundera över orsakerna i övrigt. För om vi jämför två närliggande länders brottsutveckling över tid kan vi konstatera att allt inte kan förklaras med variationer i anmälningsbenägenhet. I Norge har antalet anmälda brott per invånare minskat med 24 procent sedan år 2 000, samtidigt som antalet anmälda brott i Sverige har ökat med 9 procent.

Utöver den stora ekonomiska förlusten som detta innebär för svenska företag, är stölder och brott i butik ett stort arbetsmiljöproblem för alla som arbetar i handeln. De som startar och driver butik eller som tar butiksjobbet som sitt första arbete tvingas dagligen konfrontera kriminella som livnär sig på brott.

Sammantaget ser vi en mycket oroande utveckling kring mängdbrottsligheten. Enskilda brott kan vara små, men den samlade bilden är förskräckande och politiker och rättsväsende måste agera. Svensk Handel presenterar idag fem förslag på åtgärder som krävs för att återupprätta ett rättssäkert samhälle där även de mindre brotten tas på allvar.

  • Fler och synligare poliser.

Sedan 1965 har synlig, yttre polis minskat med 54 procent. Under samma period har befolkningen i Sverige ökat med cirka 40 procent och polisanmälningarna ökat med drygt 400 procent. Sverige har lägst andel poliser/invånare i EU. EU-snittet är 3,5 poliser per 1 000 invånare, i Sverige finns det endast 2 poliser per 1 000 invånare.

Idag har Sverige cirka 20 000 poliser. Med fler poliser kan det förebyggande arbetet prioriteras högre. Det behövs fler synliga poliser på gator och torg. Svensk Handel kräver 10 000 fler poliser.

  • Avskaffa straffrabatten för återfallsförbrytare.

I Sverige är det en förmildrande omständighet att begå många brott genom den så kallade straffrabatten. Den innebär att även man döms för det grövsta brottet, och inte för de lindrigare. Det här ger gärningspersoner incitament att hålla sig undan rättegång och begå fler brott. Svensk Handel menar att det borde vara tvärt om. Systematisk brottslighet ska istället ses som en försvårande omständighet och ges hårdare straff.

  • Omvandla obetalda böter till fängelse eller bötestjänst.

Den vanligaste påföljden för stöldbrott är dagsböter trots att många dömda varken har förmåga eller intresse av att betala sina böter. Idag har drygt 14 000 personer i Sverige tre eller fler obetalda bötesskulder hos Kronofogden. Dagens lagstiftning ger möjlighet att omvandla obetalda bötesstraff till fängelse. Svensk Handel föreslår att åklagarna börjar med de drygt 500 individer som idag har tio eller fler obetalda bötesskulder. Svensk Handel önskar även att lagen kompletteras med en ny påföljd, bötestjänst, där den dömde kan välja att arbeta av sin skuld till samhället.

  • Beivra häleri.

Många av de stölder som sker i Sverige förutsätter väl utbyggda hälerinätverk som handlar med stulna varor. Om rättsväsendet lyckas gripa hälarna kan en stor del av de organiserade stölderna förhindras. Svensk Handel vill se ett tydligare polisiärt fokus på aktörer som befattar sig med stulna varor. Butiker och restauranger som säljer stöldgods måste utredas och lagföras. Även utförsel av stulna varor ur landet bör prioriteras av tull och polis. För att effektivisera arbetet kring butiksstölder bör privata bevakningsföretag ges rätten att följa de stulna varornas väg från butiken till hälare.

  • Butiken ska vara en fredad zon.

Många stöder begås av samma personer, gång på gång, i samma butik. Handlaren och personalen känner igen tjuven men kan inget göra förrän ytterligare en stöld begåtts. Handlare måste få möjlighet att förebyggande kunna skydda sin personal, sina kunder och sina varor emot kriminella. Svensk Handel anser att en person som döms för upprepande brott mot butik ska kunna dömas till tillträdesförbud i butiken och dess närområde.

Stöld och brott har blivit en del av en handlares vardag. Många handlare upplever att politik och rättsväsende har kapitulerat inför mängdbrottsligheten och lagt över bördan på företagare och enskilda individer. Det är hög tid att ta stöldbrotten på allvar.

Karin Johansson, vd Svensk Handel

Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel

Källa: Svenska Dagbladet 29 maj 2016

Kommentarer (0)