svenskhandel.se använder cookies
Vi använder cookies för att kunna tillhandahålla vår webbplats och våra digitala tjänster, förbättra din användarupplevelse samt för marknadsföring. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies för dessa ändamål. Du kan själv styra lagringen av cookies i din webbläsare. Läs mer i vår Cookiepolicy >

Publicerad: 2017.02.20  •  
Senast uppdaterad: 2017.02.20

Ge handeln i Kalmar chansen

När Svensk Handel presenterade rapporten ”Det stora detaljhandelsskiftet” fick vi en hel del uppmärksamhet. Björn Mortensen, vd Kalmar Citysamverkan AB, skriver bland annat i Barometern att handeln i Kalmars stadskärna kan fortsätta att utvecklas och bibehålla rollen som en av de viktigaste näringarna. Även om förändringens vindar blåser i handeln, delar vi på Svensk Handel bilden att cityhandeln har en viktig roll att spela i framtidens stad.

Handeln är en bransch som ständigt utvecklats i takt med samhället. När bilen blev var mans ägo flyttade handeln till trafiknära lägen, i takt med tilltagande urbanisering koncentrerades handeln till städerna. Idag när vi spenderar allt mer tid på nätet blir handeln alltmer digital. Svensk Handel ser dock en väsentlig skillnad med den utveckling vi nu står inför - den går betydligt snabbare.

Mycket talar för att handeln kommer att förändras mer de kommande tio åren än vad vi sett de senaste femtio. Drivkrafterna är digitalisering, snabb teknikutveckling och fördjupad internationalisering. Butiken i Kalmar city konkurrerar idag med världens största e-handelsföretag, kinesiska Alibaba. Det kommer att innebära tuffa utmaningar för många handelsföretag. För bara sju år sedan kom var tjugonde paket som Postnord skickade ut från utlandet, idag är det var fjärde. Antalet europeiska företag som är registrerade att sälja varor till svenska konsumenter har under samma tid ökat från tolv till 489.

Rapporten ”Det stora detaljhandelsskiftet” prognostiserar e-handelns tillväxt de kommande åren. Även om vi väljer ett försiktigt scenario blir förändringarna stora. Vi kommer sannolikt se färre butiker och de 180 000 butiker vi har inom sällanköpsvaruhandeln idag bedömer vi kommer att minska till cirka 140 000-160 000 år 2025.

Varför presenterar Svensk Handel dessa dystra siffror, tänker säkert vissa. Från Svensk Handels sida är vi besjälade över att handeln ska kunna fortsätta att utvecklas och då måste vi ta branschens förändringar på allvar. Även om vi står inför stora förändringar ska vi komma ihåg att den absoluta majoriteten av försäljningen kommer att ske i butik även år 2025. Däremot bekymras vi på Svensk Handel över den låga lönsamheten som många handlare brottas med. Kostnaderna för inköp, hyror och löner stiger samtidigt som sällanköpsvaruhandlarna inte kunnat höja priserna de senaste tio åren.

Handeln måste bejaka utveckling och de enorma möjligheter som digitaliseringen medför. Kunden blir alltmer gränslös och navigerar mellan den digitala och fysiska butiken innan köpet görs. Vi ser hur e-handlare öppnar fysiska butiker och hur det samtidigt blir allt viktigare för fysiska butiker att ha en digital strategi för att möta sin kund på nätet när hon inleder sin köpprocess.

Det finns stora möjligheter för en fortsatt blomstrande handel i Kalmar. Precis som Mortensen lyfter fram är skillnaden mellan det digitala och butikshandeln människor. Människor med produktkunskap, lokalkännedom och servicekänsla. De fysiska mötesplatserna blir också allt viktigare för att locka både invånare och besökare till platsen. Handeln är ofta den viktigaste aktören för att skapa både jobb och attraktionskraft i staden. Därför krävs det en strategi för att bemöta handelns förändrade villkor.

Ett tydligt exempel är behovet av god tillgänglighet, både för privatpersoner och för godstransporter. Den växande e-handeln kommer att förändra transportbehovet. Det ställer ökade krav på kommunernas planläggning och att kunskapen om handeln och övriga kommersiella verksamheter ökar.

Förändring är inget nytt för handeln. Möjligheterna är stora och det har aldrig varit så spännande att vara kund som idag. Ger vi handeln rätt förutsättningar kommer den att fortsätta att blomstra och leverera de jobb och den service som vi alla vill ha.

Källa: Barometern - 2017.02.18

Kommentarer (0)