På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här. 

Publicerad: 2017.03.28  •  
Senast uppdaterad: 2017.03.28

Kommunen behöver en strategi för handelns framtid

Handeln har en central roll för att skapa hållbara attraktiva städer för såväl invånare, besökare som företag. När detaljhandeln nu står inför stora förändringar och handelns framtid debatteras som mest behöver kommunerna fundera över hur de kan vässa både sin detaljhandelskunskap samt sin organisation.

Det stora engagemanget i debatten om centrumhandelns framtid i Sandviken är talande för handelns betydelsefulla roll i samhället. En levande handel skapar en stad där människor trivs och vill spendera sin tid. Handeln är också en viktig motor för att skapa både jobb och skatteintäkter. I Sandviken är handeln den fjärde största arbetsgivaren.

Det finns med andra ord all anledning för kommunens politiker att fundera över hur de kan skapa rätt förutsättningar för handeln. Dessvärre saknar alltför många kommuner en strategisk plan för handeln. Men lysande undantag finns också. Svensk Handel har drivit ett samverkansprojekt tillsammans med Luleå Kommun och kommunalråd Niklas Nordström (s) där stadens attraktionskraft har varit utgångspunkten.

Handeln har alltid varit en dynamisk bransch som snabbt utvecklas i takt med det övriga samhället. Frågan vi behöver ställa oss är om samhället förändras i takt med handeln. Handeln genomgår stora förändringar som snabbt kastar om förutsättningarna för handlarna och därmed kommunerna. 

Digitalisering och globalisering gör att konsumenten idag alltid är uppkopplad, kan handla dygnet runt och enkelt göra prisjämförelser. Det här gör att den fysiska butikens förutsättningar förändras. Förmågan att erbjuda upplevelser och professionell service blir allt viktigare för att konsumenten ska söka sig till butiker. Och inte minst blir helhetsupplevelsen av själva platsen ännu viktigare än förut.

I det arbetet måste kommunen ta ledartröjan.Det går inte att lägga över ansvaret för en plats utveckling på handel och fastighetsägare. Platsens gestaltning styr inte näringslivet över. Butiker söker lägen som leder till lönsamma affärer. En kommun som inte har tydliga mål och visioner för kommunens och näringslivets framtid attraherar inga handlare.

Förutsättningarna för kommersiella verksamheter förändras snabbt. Kommunens kompetens behöver höjas och nya specialistkunskaper tillföras. Tjänster som stadsbyggnadsdirektörer, stadsarkitekter, samhälls- och trafikplanerare behöver kompletteras med en tjänst där kunskapen om kommersiella verksamheters behov är i fokus. I Luleå Kommun tillsattes en ny samhällsstrategisk tjänst i kommunledningen med erfarenhet från handel och besöksnäring. Syftet med tjänsten är att öka samordning över förvaltningsgränser och bolag.

Det finns stora möjligheter för en växande handel i Sandviken framöver. Med rätt förutsättningar kan handeln bidra till att skapa en levande stad och leverera de jobb och den service som vi alla efterfrågar. För att det ska bli verklighet behöver kommunen kavla upp ärmarna och ta en aktiv roll.

Karin Johansson, vd Svensk Handel

Källa: Arbetarbladet - 2017.03.27

Kommentarer (0)