svenskhandel.se använder cookies
Vi använder cookies för att kunna tillhandahålla vår webbplats och våra digitala tjänster, förbättra din användarupplevelse samt för marknadsföring. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies för dessa ändamål. Du kan själv styra lagringen av cookies i din webbläsare. Läs mer i vår Cookiepolicy >

Publicerad: 2017.01.19  •  
Senast uppdaterad: 2017.01.19

Rån och stölder kan inte bara få passera

Vi ser hur polis och åklagare ofta letar efter skäl att få avskriva brott. Tiotusentals brottsoffer utsätts för en allt allvarligare vardagsbrottslighet utan möjlighet till stöd och upprättelse. Vi presenterar nu tre förslag som skulle ge polisen en väl­behövlig avlastning, skriver Karin Johansson och Per Geijer, Svensk Handel.

Under 2016 vittnade många områden i Sverige om hur polisen retirerat och låtit kriminella krafter ta över. I Husby centrum, utanför Stockholm, gick det så långt att handlare tvingades stänga sina butiker då situationen blivit ohållbar. Samtidigt hukade svensk polis under en massiv arbetsbörda, resurserna och organisationen räckte inte till. Om inget görs för att vända utvecklingen kommer problemen att förvärras ytter­ligare.

Bilden av Sverige som ett tryggt och säkert land börjar krackelera. Vi har dubbelt så många anmälda våldsbrott som Finland och över fyra gånger så många anmälda våldsbrott som Norge och Danmark. Sverige har dessutom flest anmälda stöldbrott i hela Europa.

Vi ser hur polis och åklagare ofta letar efter skäl att få avskriva brott. Tjuvar släpps med motiveringen att den stulna varan var för billig och att gärningen därför inte var straffbar. Inbrottstjuvar får behålla stöldgods trots att det uppenbarligen kommer från brottslig handling. Bedragare går fria trots att de har identifierats och polisanmälts med övertygande bevis­ning. Ärenden ligger i flera år hos polisen utan att ens få en tilldelad utredare. Under tiden fortsätter samma personer att begå brott. Resultatet blir en ond spiral med allt fler brott, högre belastning på samhälle och polis och allt fler nedlagda fall.

Förtroendet för det polisiära systemet är rekordlågt bland Svensk Handels medlemmar. Förståelsen för polisens svåra situation är dock hög. Självklart måste polisen göra prioriteringar som innebär att ett inbrott kan få stryka på foten om resurser behövs vid grövre brottslighet. Det är ok i undantagsfall, när belastningsökningen är oförutsedd. Det vi står inför i dag är dock något annat. Polisledningen och våra ansvariga politiker är skyldiga att anpassa verksamheten till den verklighet som råder. Det är inte tillåtet att begå brott. Man får inte stjäla av andra. Man får inte misshandla, råna och skada sina medmänniskor.

När polisen godtyckligt väljer vilka ärenden de ska driva vidare, åklagare väljer vad som är brottsligt och domstolar arbetar fram en praxis som många ­gånger går tvärt emot lagstiftarnas intentioner får vi en brottsbekämpning som inte utgår från medborgarnas bästa utan från vad som är bäst för enskilda poliser, åklagare och domare. Allt på bekostnad av tiotusentals brottsoffer som tvingas utsättas för en allt allvarligare vardagsbrottslighet utan någon möjlighet till stöd och upprättelse.

Svensk Handel presenterar nu tre förslag som skulle ge polismyndigheten en väl­behövlig avlastning.

Omvandla böter till fängelse.

Det är inte rimligt att en dömd person ska kunna strunta i att avtjäna sitt straff. Svensk Handels undersökningar visar dock att åtta av tio tjuvar inte betalat sina böter. Svensk Handel menar att de som har dömts till böter och inte betalar dessa måste få bötesstraffet omvandlat till fängelse i enlighet med gällande lagstiftning. Varken kronofogde eller åklagare tillämpar dock detta trots att lagstöd finns. Det borde det bli ändring på.

Stoppa de mest brottsaktiva individerna.

Cirka 500 personer har tio eller fler obetalda bötesskulder. Dessa är bland Sveriges mest brottsaktiva individer som varje vecka begår tusentals brott. Genom att kortvarigt placera dessa kriminella bakom lås och bom kommer ett stort antal brott att förhindras, belast­ningen på polismyndigheten minska samt gärnings­männen själva ges en möjlighet att komma på rätt köl. Att få avtjäna sitt straff ger den dömde en möjlighet att börja om på nytt, att bli skuldfri. Med dagens system, där bötesstraff ges till personer utan inkomst, blir den kriminelle aldrig fri att börja om.

Fler poliser och effektivare polisorganisation.

Ut­över detta krävs att polisen får mer resurser. Svensk Handel anser att det, under en femårsperiod, behövs 10  000 nyanställda poliser. Det skulle ge en välbehövlig energiinjektion i myndigheten. Utöver detta ­måste polisens organisation ses över och effektiviseras. Dagens organisation har oacceptabla brister och lider av en förbluffande ineffektivitet i vissa delar.

När inrikes­minister Anders Ygeman på fredagen träffar riks­polischef Dan Eliasson måste han kräva resultat och våga visa hårda nypor om situationen inte förbättras. Få uppdrag, om något, kan vara viktigare under 2017.

Karin Johansson
vd Svensk Handel

Per Geijer
säkerhetschef Svensk Handel

Källa: SvD Näringsliv - 2017.01.19

Kommentarer (0)