svenskhandel.se använder cookies
Vi använder cookies för att kunna tillhandahålla vår webbplats och våra digitala tjänster, förbättra din användarupplevelse samt för marknadsföring. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies för dessa ändamål. Du kan själv styra lagringen av cookies i din webbläsare. Läs mer i vår Cookiepolicy >

Publicerad: 2017.06.05  •  
Senast uppdaterad: 2017.06.05

Stärk konkurrenskraften så att handeln står rustad för att klara nästa lågkonjunktur

Digitaliseringen växer exceptionellt och handeln präglas av den. Men för att klara nästa lågkonjunktur måste handeln stärka sin konkurrenskraft. Det skriver Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Handeln präglas i dag starkt av digi­talisering och hög­­konjunktur. 

Digitaliseringen som utvecklades långsamt under många år växer nu närmast exponentiellt: för fler och fler blir e-handel en naturlig del av vardagen, en virtuell verklighet förnyar köpupplevelsen, Internet of Things har knappt börjat och inom några år har vi 5G.

Den högkonjunktur vi befinner oss i nu skiljer sig på flera sätt från tidigare högkonjunkturer. Trots goda tider har vi en ansenlig arbetslöshet, historiskt låg ränta och en kraftig prispress i större delar av ekonomin än tidigare. Fenomen som vanligtvis snarare kännetecknar en lågkonjunktur.

Enligt ekonomisk teori kommer dessa att förstärkas ytterligare i en lågkonjunktur. Det vill säga, inom några år har vi en arbetslöshet som ytterligare ökar trösklarna att ta sig in på arbetsmarknaden för såväl ung som nyanländ. Vi kommer att ha en fortsatt negativ ränta som gör det dyrt att importera varor och en prispress som förstärks av en global e-handel och utveckling av nya digitala plattformar. 

Digitaliseringen tar fart och just nu sker denna förändring under högkonjunktur. Men om alla regler förblir oförändrade samtidigt som lönekostnaderna tickar uppåt kommer handelns möte med nästa lågkonjunktur att bli dramatiskt. När efterfrågan minskar och det inte går att höja priserna leder det till sjunkande marginaler. Då blir det extra tufft med global konkurrens och prismedvetna konsumenter. 

Det är hög tid för beslutsfattare att stärka handelns konkurrenskraft inför framtiden. Det behöver göras i god tid innan nästa lågkonjunktur. Det handlar om att minska nationella pålagor: Sänk kostnaden att anställa via en lägre arbetsgivaravgift och undvik nya skatter som försvagar konkurrenskraften såsom kilometer-, flyg- och kemikalieskatt. 

Sverige måste också stärka sin kompetens på det digitala området. Öka antalet akademiska utbildningsplatser och satsa på forskning. Handeln behöver många akademiker med en ny typ av kompetens. Med fler akademiska handelsutbildningar skapas också digital spetskompetens som gör svenska handelsföretag konkurrenskraftiga i framtiden. 

Med minskade nationella hinder och ökad kompetens på det digitala området kan handeln möta lågkonjunkturen med bibehållen konkurrenskraft. Det kräver dock insatser i tid. När lågkonjunkturen är här är det för sent att agera. 

Karin Johansson, vd för Svensk Handel

Källa: Market - 2017.06.05

Kommentarer (0)