På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här. 

2018

2018.09.06

Polisen måste få resurser att skapa trygghet för handeln i Örebro

En butik utsätts för ett väpnat rån. Ägaren vittnar om hur han har fått ett automatvapen i ansiktet. Det låter som hämtat från en gangsterfilm, men är tyvärr vad som en handlare behövt utstå i Örebro.

Källa: NA - 2018.09.06
2018.08.23

Replik: Brottsligheten – handelns viktigaste valfråga

DT ifrågasätter den 17 augusti dels om handeln verkligen är brottsutsatt, dels om Svensk Handel går i takt med medlemmarna. Vi kan lugna DT på båda punkterna.

2018.06.27

Malmö, Helsingborg och Lund måste ha ett tydligare handelsperspektiv i sitt kommunala arbete

Digitalisering och växande e-handel gör att många frågar sig hur framtiden kommer att se ut för landets stadskärnor och handelsplatser. Men sanningen är att den fysiska handeln i butikerna står sig stark. Enligt våra prognoser kommer den fysiska handeln att stå för åtminstone två tredjedelar av handeln år 2025.

2018.06.20

Vikande konjunktur kan slå hårt mot sällanköpshandeln

Detaljhandeln har stor betydelse för svensk ekonomi, jobbskapande och för oss alla som konsumenter. För att handelns företag ska blomstra och fortsätta att skapa positiva värden är det centralt att de är lönsamma, annars väntar i förlängningen en avveckling. Därför är det viktigt att analysera detaljhandelns lönsamhet, vilket Svensk Handel gjort i en ny rapport.  

2018.06.18

Företagen behöver färre inte fler regler

Företagandet och ett bra företagsklimat är grunden för Sveriges välstånd och utveckling. Ineffektiva, krångliga och dyra regelverk hämmar företagens möjligheter och förmåga att anställa och expandera, skriver representanter från näringslivsorganisationer.

Källa: GP - 2018.06.18
2018.06.13

Handlarna var galans stjärnor

Vilken maffig galakväll det blev. Mat, mingel och underhållning som avslutades i ett konfettiregn. Trots att underhållningen var lysande var det handlarna som var galans stjärnor.

Källa: Krönikan är publicerad i Markets magasin om Retail Awards, nr 3 - 2018.06.13
2018.06.12

”Regeringen måste sätta tydliga mål för cirkulär ekonomi”

Regeringen har beslutat att Sverige behöver ställa om från en linjär, fossilbaserad ekonomi till en cirkulär och biobaserad ekonomi för att vi ska leva upp till internationella klimatmål samt målen i Agenda 2030.

Källa: Aktuell Hållbarhet - 2018.06.11
2018.06.05

Stoppa stöldligorna – gör som Tyskland

Låg upptäcktsrisk och låga straff gör att de internationella stöldligorna ser Sverige som ett drömland. Men det finns åtgärder som effektivt kan stoppa ligorna. Tyskland har visat att det fungerar, skriver ett stort antal intresseorganisationer. 

Källa: SvD - 2018.06.05
2018.05.22

”Ny politik krävs för att nyanlända ska få jobb”

Sverige behöver en ny näringslivspolitik, som utgår från att de arbetskraftsintensiva tjänstebranscherna är av central betydelse för att bryta utanförskapet bland många arbetslösa utrikes födda. Det skriver ett flertal debattörer.

Källa: SvD - 2018.05.22
2018.05.21

Stämman: "Jaga kriminella måste vara polisens uppgift"

Svensk Handels stämma antog idag ett uttalande om att rättsväsendet måste ta sitt ansvar för att stoppa den brottslighet som drabbar handeln.

2018.05.21

Kommuner måste agera för en levande handel

Digitalisering, växande e-handel och en allt mer global konsument förändrar förutsättningarna för landets butiker och handelsplatser. Den pågående strukturomvandlingen går snabbt och har fått många att fråga sig hur framtiden kommer att se ut för den fysiska butiken. 

Källa: Dagens Samhälle - 2018.05.21
2018.05.02

”Butiker borde få stänga ute kriminella”

Många handlare upplever det som lönlöst att polisanmäla brott eftersom det inte leder till något. Politik och rättsväsende måste visa att de tar företagens och inte tjuvarnas parti, skriver Anders Svensson och Karin Johansson, Svensk Handel.

Källa: SvD - 2018.04.30
2018.05.02

Arbetsmiljö och allas lika värde vs nazism

Som parter på arbetsmarknaden är vårt främsta mål en sund och säker arbetsmiljö för alla anställda, både för medarbetare och chefer, vårt mål är även en trivsam miljö för de kunder som på olika sätt besöker de olika företagen.

Källa: Norrbottens-Kuriren - 2018.05.01
2018.04.27

”Handeln vill ta hand om kunder – inte utreda brott”

Att ta hand om våra kunder är den viktigaste uppgiften för oss som jobbar i handeln. Att presentera en butik som kunderna tycker om att handla i, guida kunden rätt eller ge råd leder till nöjda kunder och bra affärer. Men de senaste åren har vi tyvärr fått lägga allt mindre tid på att hjälpa kunderna och allt mer på att hantera brott.

2018.04.19

Handeln lägger en halv polisbudget på säkerhet

Entreprenörsandan i den svenska handeln är urstark. Utvecklingstempot är högt och möjligheterna är stora till ökad innovation och lönsamhet. Men i stället hindras företagsamheten av käppar som sätts i våra hjul.