På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här

Seminarium: Samverkan för en effektivare rehabilitering

10.00
Välkomna!

Karolina Sjöberg, Katrin Dagergren, Svensk Handel

10.10-10.50
Försäkringskassans roll i sjukskrivningsprocessen kopplat till regeringens mål att minska sjukpenningtalet.
Cecilia Undin, Försäkringskassan, Nationell försäkringssamordnare Avdelningen för sjukförsäkring Verksamhetsområde Utveckling och stöd.

11.00-11.10
Paus

11.10-11.40
Arbetsförmedlingens roll i rehabiliteringsarbetet. Hur samverkar Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan? Hur kan Arbetsförmedlingen stödja arbetsgivarens rehabiliteringsarbete?
Mattias Eilola, Arbetsförmedlingen Avdelningen Rehabilitering till Arbete, Kvalificerad Handläggare

11.45-12.10
Företagshälsans roll i rehabiliteringsarbetet. Vikten av samverkan för en bra rehabilitering Arbetet med arbetsåtergång efter ohälsa kan underlättas och effektiviseras om rätt person gör rätt saker, att vi alla följer de regler vi har på arbetsmarknaden och att vi belönar rätt beteenden.
Peter Munck af Rosenschöld, VD Sveriges Företagshälsor

12.15-13.00
Vi bjuder på en enklare lunch

13.00 
IKEAs rehabiliteringsarbete idag och imorgon
Karin Stenström IKEA Svenska Försäljnings AB, HR Co-worker relations manager

13.30
Erfarenheter av rehabiliteringsutbildning för chefer
Jenny Gustavsson Axfood AB, HR-specialist

14.00
På gång inom området arbetsanpassning och rehabilitering
Karolina Sjöberg, Katrin Dagergren, Svensk Handel

14.20-15.00
Avslutande frågestund med dagens talare

  • Vad krävs för en fungerande rehabilitering nu och i framtiden?
  • Vilka insatser behövs och av vilka?
  • Hur kan samverkan mellan aktörerna bli bättre så att rehabiliteringen blir enklare och effektivare?
  • Vad fungerar och varför?
  • Vilka goda exempel finns?
  • Behövs forskning och i så fall inom vilket/vilka områden?
  • Vilka befintliga stöd/verktyg finns redan i dag?


Seminariet är kostnadsfritt.

Anmäl dig här >>

Tid

29 aug 2017 10:00 - 15:00

Plats

Svensk Handels Hus, Regeringsgatan 60, Stockholm