svenskhandel.se använder cookies
Vi använder cookies för att kunna tillhandahålla vår webbplats och våra digitala tjänster, förbättra din användarupplevelse samt för marknadsföring. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies för dessa ändamål. Du kan själv styra lagringen av cookies i din webbläsare. Läs mer i vår Cookiepolicy >

Publicerad: 2016.06.02  •  
Senast uppdaterad: 2016.06.02
  •   3

Så får rea-begreppet användas

Konsumentverket har startat en tillsynsoffensiv av hur olika handelsföretag använder begrepp som rea, cirkapris, rekommenderat pris och liknande i sin marknadsföring. Branscher som har varit under lupp är leksaker, sängar och sportartiklar.

Konsumentverkets tillsyn utgår från de gällande marknadsföringsreglerna om användningen av de aktuella begreppen. Här hittar du en uppdaterad vägledning. Observera att det är gränsdragningsfrågor och att omständigheterna i det enskilda fallet blir avgörande.

Hur får begrepp som rea användas? 

Enligt 17 § marknadsföringslagen får ett företag använda uttryck som rea, realisation eller uttryck i med motsvarande innebörd (till exempel extrapris och fyndpris) i sin marknadsföring, bara om:

  • Försäljningen avser produkter som ingår i det ordinarie sortimentet,
  • Försäljningen sker under en begränsad tid och
  • Priserna är väsentligt lägre än företagets ordinarie priser.

Begränsad tid – vad menas med det?

Marknadsdomstolen har uttalat att en rea normalt varar högst ett par veckor. Annonsering om rea-aktiviteter som pågår mer än två månader per år ska i regel anses som vilseledande. Det aktuella fallet är från 1982 och kräver ytterligare resonemang för att veta vad som är begränsad tid.

En sammanhängande rea-aktivitet på två månader per år anses vara i enlighet med lagstiftningen. Konsumentverket tolkar detta som att det är upp till företaget att fördela sina rea-aktiviteter under ett år men att de totalt sett inte bör överstiga två månader. Det är inte klargjort om det här gäller för företagets rea-marknadsföring generellt eller per varugrupp. Möjligen finns det ett utrymme för att argumentera för att tvåmånaders-regeln skulle kunna tänjas om företagets rea-aktiviteter är tydligt avgränsade till olika varugrupper.

Ordinarie pris – vad menas med det?

För att kunna avgöra om ett rea-pris är väsentligt lägre än företagets ordinarie pris behövs vägledning om vad som är ett ordinarie pris. Med ordinarie pris avses det pris som företaget normalt säljer produkten för. Det krävs att priset har tillämpats under en något så när lång tid. Ett ordinarie pris får aldrig vara fiktivt.

För att i marknadsföring kunna jämföra ett rea-pris med ett tidigare ordinarie pris krävs att det påstådda ordinarie priset ska ha tillämpats i en sammanhängande period om minst fyra veckor omedelbart innan den marknadsförda prissänkningen. Vissa undantag finns, till exempel om det rör sig om ett begränsat parti varor som köpts in till ett särskilt lågt pris eller liknande. Undantag kan vara möjligt om företaget under fyra veckors-perioden har haft en mycket kort tillfällig prisnedsättning, till exempel en kundkväll eller liknande.

Ett överkorsat pris, pris inom parentes eller liknande anses vara ett ordinarie pris om inte annat har angivits. För att i marknadsföringen kunna använda uttrycken cirkapris eller rekommenderat pris (rek pris) som jämförelse till ett nedsatt pris krävs dels att priset är rekommenderat av tidigare säljled och dels att det kan antas att priset faktiskt har tillämpats på marknaden i viss utsträckning. Det går alltså inte använda det som jämförelsepris om priset tillämpas på marknaden endast i oväsentlig mån.

Om de marknadsrättsliga reglerna bryts är marknadsföringen vilseledande och otillbörlig. Konsumentverket kan meddela ett företag som bryter mot reglerna ett förbud mot fortsatt användning av marknadsföringen. Förbudet kombineras oftast med vite. 

Anna-Karin Strömqvist

Näringspolitisk expert, Stockholm
010-47 18 643

Kommentarer (3)

Kommentar skapad 2018-08-14 09:18
14 aug 2018 kl 09:18

"Vi ändrar rubriken så att den bättre beskriver innehållet i texten." står det i en kommentar, men rubriken är fortfarande 'Ordinarie och väsentligt lägre pris – vad menas med det?' och väsentligt lägre pris är ännu inte förklarat i texten, utan bara i en kommentar till en kommentar. SLARVIGT!

Kommentar skapad 2017-06-30 15:35 Svensk Handel
30 jun 2017 kl 15:35

Hej och tack för din kommentar. När det gäller vad som är ett väsentligt lägre pris finns det inga direkta riktlinjer med procentsatser eller liknande, utan avgörande är förhållandet till det ordinarie priset i det enskilda fallet. En ren tolkning av ordet väsentligt leder dock till att det bör handla om minst 10 procent, men som sagt någon tydlig rekommendation finns inte. Vi ändrar rubriken så att den bättre beskriver innehållet i texten.

Kommentar skapad 2017-06-29 18:24
29 jun 2017 kl 18:24

Frågan i rubriken var: "Väsentligt lägre pris - vad menas med det?" Svensk Handel lyckas dock med konststycket att helt undvika att svara på vad som ingår i rekvisitör "väsentligt". Är det tex minst 10 procent sänkning som gäller eller saknas det helt regler?

Kommentar skapad 2017-06-30 15:37 Svensk Handel
30 jun 2017 kl 15:37

Hej och tack för din kommentar. När det gäller vad som är ett väsentligt lägre pris finns det inga direkta riktlinjer med procentsatser eller liknande, utan avgörande är förhållandet till det ordinarie priset i det enskilda fallet. En ren tolkning av ordet väsentligt leder dock till att det bör handla om minst 10 procent, men som sagt någon tydlig rekommendation finns inte. Vi ändrar rubriken så att den bättre beskriver innehållet i texten.

Kommentar skapad 2017-06-29 18:28
29 jun 2017 kl 18:28

Blev felstavat; rekvisitör ska vara rekvisitet 🙂