På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här. 

Publicerad: 2016.03.16  •  
Senast uppdaterad: 2016.03.16

Näringsministern vill satsa på besöksnäringen

För andra året i rad arrangeras Svensk Besöksnäringskongress på Svenska Mässan i Göteborg. Handeln är en stor del av besöksnäringen och Svensk Handel är medarrangör under paraplyet Svensk Turism.

Besöksnäringens mål är att dubbla turismomsättningen till 2020. Handelns del av denna omsättning motsvarade 73,7 miljarder kronor 2014, vilket är över var tionde krona i våra kassaapparater. Besökarna är en växande kundgrupp som skapar tillväxt och tillför nytt kapital både för sällanköps- och dagligvaruhandeln.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg inledningstalade och lyfte hur viktigt det är att branschen, staten och kommunerna jobbar tillsammans för att få fler besökare till Sverige. Han berättade också om de satsningar regeringen gör, bland annat med satsningar på marknadsföring av Sverige utomlands, inte minst i Kina och Indien, hur viktigt det är med fler direktlinjer till Sverige och att regeringen inrättar ett nytt dialogforum för besöksnäringen, där bland annat Svensk Handel ges möjlighet att delta. För att stärka besöksnäringen har näringsministern bjudit in några av besöksnäringens aktörer, däribland Svensk Handel, till ett nationellt dialogforum som diskutera de frågeställningar och utmaningar som branschen möter.

Svensk Handels näringspolitiske chef Mats Hedenström deltog i ett panelsamtal med bland andra Damberg och lyfte bland annat behovet att jobba för en mer lönsam handel och att vi tillsammans kan kroka arm för fler jobb. Handeln tillsammans med hotell och restaurang nyanställer varje år ungefär 200 000 personer och kan spela en stor roll för att lösa de utmaningar Sverige står inför. Såväl Mikael Damberg som Mats Hedenström lyfte också behovet av att lyfta digitaliseringens roll för framtidens besöksnäring.

Syftet med kongressen är att öka samverkan mellan de olika branscherna i besöksnäringen för att skapa smartare synergier och snabbare effekter – och tillsammans skapa tillväxt, jobb och ökad lönsamhet. 

Elisabet Elmsäter Vegsö

Näringspolitisk expert, Stockholm
010-47 18 633

Kommentarer (0)