På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här. 

Publicerad: 2017.09.21  •  
Senast uppdaterad: 2017.09.21

Budgeten ger tillfällig skjuts åt handeln

Stark svensk ekonomi, lågt ränteläge och en expansiv finanspolitik ger bättre fart i den svenska detaljhandeln under 2018. Däremot saknas breda satsningar för att stärka näringslivets konkurrenskraft. Det sade Svensk Handels chefsekonom Johan Davidson i en kommentar till regeringens budget.

Hushållens köpkraft stärks under 2018 meddrygt 10 miljarder kronor till följd av förslag i budgetpropositionen. Ungefär 3,6 miljarder kronor av detta kan bedömas att hushållen använder inom handeln.

-Budgeten har positiva effekter på handeln på kort sikt när större utrymme frigörs för konsumtion, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Det finns både positiva och negativa aspekter i budgeten som påverkar handelns företag. Svensk Handel välkomnar särskilt satsningarna på polis och rättsväsendet, samt satsningar på utbildning.

Till det negativa hör de bristande åtgärderna för att långsiktigt stärka näringslivets konkurrenskraft. Det saknas också bredare grepp för att få in nyanlända på arbetsmarknaden. Svenska handlare känner på många håll av en allt intensivare konkurrens från utländska e-handelsaktörer.

- Handeln står inför en ny konkurrenssituation med växande internationell konkurrens inte minst från e-handeln. Det kommer att behövas breda satsningar som stärker näringslivets konkurrenskraft, annars riskerar vi att jobb går förlorade i handeln, menade Johan.

Seminariet inleddes med en internationell utblick. Svensk ekonomi står sig stark och prognoserna har reviderats upp både för i år och för nästa år. Den svenska tillväxten är dock på väg ner även om det ser bättre ut än vid förra budgeten. Samtidigt kan mycket hända. Höjs räntan med en procentenhet försvinner 30 miljarder i konsumtionsutrymme.

 

Johan Davidson intervjuas av EFN 

Tidningen Market skriver om seminariet här

Presskontakt Svensk Handel

010-47 18 650

Kommentarer (0)