På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här

Publicerad: 2017.02.06  •  
Senast uppdaterad: 2017.02.06

Butikshandeln sviktar trots stark modebransch

Fackhandeln har gått trögt, medan e-handeln växer och svenska varumärken går mycket bra på export. Det visar årets första Stilanalys som summerar försäljningen i kläd- och skofackhandel de sista fyra månaderna och helåret 2016.

– Det är en blandad bild vi har i branschen just nu. Intresset för mode ligger fortfarande på topp, nya varumärken skördar framgångar och modebranschen växer totalt sett i Sverige, säger Maria Sandow, kanslichef för Svensk Handel Stil.

De sista fyra månaderna, september – december 2016, var svaga och drog ner resultatet för helåret i fackhandeln. Försäljningen backade 1,4 procent för kläder och 1,2 procent för skor, mätt i löpande priser. Tillväxten 2016 blev därmed svag, försäljningen ökade med bara 0,4 procent, både för kläder och skor.

– Jag tror vi ser resultatet av en stark prispress och en bransch i omstöpning, säger Maria Sandow.

Enligt statistiken steg klädpriserna i handeln med hela 3,5 procent och skopriserna gick upp med 2,5 procent. Förklaringen ligger bakåt i tiden, när inköpen gjordes. Under 2015 ökade importpriserna på modevaror med närmare 15 procent, dollarns värde mot kronan steg med hela 23 procent. Med den prispress och konkurrens som råder har företagen inte på långt när kunnat täcka upp för de högre inköpspriserna utan sannolikt har lönsamheten i branschen fortsatt att försämras.

– Vi vet också att allt fler köper kläder och skor från rena e-handelsbutiker, och när modet är sportigt hamnar också mer av inköpen hos sporthandeln, konstaterar Maria Sandow.

– Det här är ju en ganska dyster bild att måla upp just nu, när företagen gör sina inköp inför nästa höst/vinter. Men man får inte glömma att bakom de dystra talen döljer sig både företag som går bra och som går dåligt, säger Maria Sandow.

Ladda ner rapporten här

Maria Sandow

Kanslichef Svensk Handel Stil/Näringspolitisk expert, Stockholm
010-47 18 639

Kommentarer (0)

Det stora detaljhandelsskiftet

Läs även Svensk Handels nya rapport ”Det stora detaljhandelsskiftet” som pekar mot stora förändringar i handeln framöver. Det syns också i modehandeln. Ökade inslag av tjänster och nya sätt att sälja med hjälp av e-handelslösningar blir vanligare, liksom att fler varumärken ser sin marknad växa långt utanför Sveriges gränser.