På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här. 

Publicerad: 2017.06.21  •  
Senast uppdaterad: 2017.06.21

Har du koll på dina kemiska produkter?

Säljer du produkter med farligt innehåll? Då är det hög tid att byta ut de gamla farosymbolerna. Från och med den 1 juni 2017 måste nämligen dina kemiska produkter vara märkta enligt EU:s nya regler.

Alla kemiska produkter som släpps ut på marknaden ska sedan den 1 juni 2015 vara klassificerade, märkta och förpackade enligt reglerna i CLP-förordningen. Vissa blandningar har dock fått säljas vidare under en övergångstid fram till 1 juni 2017

Nu när övergångstiden upphör är det särskilt viktigt att du som handlare kontrollerar att förpackningar med äldre märkning inte längre finns på hyllorna.

Nu ska ALLA kemiska produkter vara klassificerade, förpackade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Produkter som är märkta enligt äldre regler får inte importeras eller finnas till försäljning efter den 1 juni.

Inspektion av butiker

Med anledning av de nya reglerna kommer Kemikalieinspektionen tillsammans med inspektörer från kommuner runt om i landet, i höst att börja kontrollera att butikerna följer de nya märkningskraven. De kommer bland annat titta på att faromärkning finns på svenska samt att produkterna är klassificerade enligt kriterierna i CLP.

Vad måste du som återförsäljare göra?

Om du råkar ha kvar produkter på ditt lager eller i din butik som är förpackade och märkta enligt den äldre lagstiftningen behöver du se till att plocka bort dessa så snart som möjligt.

Ett alternativ är att du anpassar förpackning och märkning så de överensstämmer med de nya kraven. Observera att det inte bara handlar om att byta ut de gamla orangea symbolerna mot nya faropiktogram.

4 steg för dig som handlare:

  1. Produkterna behöver vara klassificerade enligt kriterierna i CLP och det kan innebära märkning med symboler och faroangivelser som inte alls framgått av den tidigare märkningen på grund av ändrad klassificering.
  2. Om era leverantörer kan tillhandahålla nya etiketter är det viktigt att ni säkerställer att de gäller för just de förpackningar som ni har i butiken och inte för en ändrad eller omformulerad produkt hos leverantören.
  3. Ni behöver också kontrollera med er leverantör att kraven på barnskyddande förslutning och kännbar (taktil) varningsmärkning på respektive produkt inte ändrats i och med övergången till CLP.
  4. Tänk också på att etiketten måste fästas på förpackningen så att den är svår att ta bort!

Läs mer i Kemikalieinspektionens broschyr "Kemiska produkter i butiker: märkning och ansvar"

Här hittar du mer information om CLP-förordningen

Ann Christiansson

Näringspolitisk expert, Stockholm
010-47 18 524

Kommentarer (0)

Vad är en kemisk produkt?

  • En kemisk produkt är ett ämne eller en blandning av två eller flera ämnen.
  • Exempel på ämnen är aceton, ättiksyra och etanol. Exempel på blandningar är målarfärg, lim, rengöringsmedel och bekämpningsmedel.
  • Alla kemiska produkter som säljs ska vara klassificerade med avseende på sina fysikaliska faror, hälsofaror och miljöfaror.

Information om produkternas farliga egenskaper och hur man ska skydda sig själv och miljön ska lämnas i form av märkning på förpackningen.