svenskhandel.se använder cookies
Vi använder cookies för att kunna tillhandahålla vår webbplats och våra digitala tjänster, förbättra din användarupplevelse samt för marknadsföring. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies för dessa ändamål. Du kan själv styra lagringen av cookies i din webbläsare. Läs mer i vår Cookiepolicy >

Publicerad: 2017.07.03  •  
Senast uppdaterad: 2017.07.03

Nu börjar den nya kemikalieskatten tas ut

Från och med lördag den 1 juli kommer den nya nationella skatten på kemikalier i viss elektronik att börja tas ut.

Skatten som är en punktskatt kommer att tas ut så fort produkten är till försäljning i detaljhandelsledet. Det innebär att handelsföretag som säljer elektronikprodukter till konsument kommer få höjda kostnader då svenska leverantörer i sin tur kommer att få börja betala en skatt för vitvaror och elektronik till Skatteverket.

Kemikalieskatten är en så kallad miljöskatt, vars syfte är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel. Genom skatten vill riksdagen påverka att mer miljö- och hälsovänliga alternativ i stället används vid produktion av framtida produkter samt att minska förekomsten av de farligaste flamskyddsmedlen i hemmet.

De varor som omfattas av skatteplikt definieras med hjälp av tulltaxans indelning i KN-nummer.

Bland annat omfattas spisar, mikrovågsugnar, kylskåp, frysskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare, datorer, bärbara datorer, läsplattor, dammsugare, mobiltelefoner, vanliga telefoner, trådlösa telefoner, routrar, trådlösa nätverk, CD-spelare, DVD-spelare, radioapparater, TV-apparater, TV-dioder, dataskärmar samt spelkonsoler.

Skatten ska uppgå till 8 kronor per kilo vara för vitvaror och 120 kronor per kilo vara för övrig elektronik. Det maximala skattebeloppet ska dock uppgå till 320 kronor per vara + moms.

Skatteverket och Tullverket är ansvariga myndigheter gällande denna lagstiftning.

 1. Kontrollera om era produkter omfattas av kemikalieskatten. Jämför mot de KN-nummer (tullnummer) som du hittar på Skatteverkets hemsida.

 2. Se över era inköpsrutiner. Är det några produkter ni köper in utanför Sverige?

  a)  Köper du från svenskt företag och får dina varor levererade från lager i Sverige behöver du inte administrera eller betala skatt. Det är ledet innan, dvs den svenska leverantören/grossisten som tar in varan till Sverige som ska betala skatten till Skatteverket.

  b)  Köper du från svenskt företag men varorna skeppas från centrallager (företag) utanför Sverige?
  Här gäller det att vara observant. Enligt Skatteverket är det avgörande vem som kommer behöva betala skatten beroende på vem det är som fakturerar.

  Det vill säga beroende på om det är det svenska företaget eller det utländska företag som fakturerar er - avgör om det blir ni som blir skattskyldiga.

  Om det är det svenska företaget som fakturerar är det de som ska betala skatt MEN om det utländska företaget fakturerar er direkt anser Skatteverket att det är ni som sätter produkterna på den svenska marknaden och måste betala skatt.

  c)  Om du är ett företag som köper in vitvaror eller hemelektronik utanför Sverige kommer du omfattas av skyldigheterna och behöver administrera och betala skatt till Skatteverket! Skattskyldigheten anses inträffa så fort varor förs in på den svenska marknaden.

 3. Företag som för in skattepliktiga varor har möjlighet att ansöka om att bli godkänd lagerhållare. På så sätt har man möjlighet att få ha ett skattefritt lager och kan skjuta upp skatten och behöver bara betala skatt när varor säljs vidare.

 4. Om du är ett företag som för in skattepliktiga varor till Sverige - men är inte en godkänd lagerhållare - behöver du registrera och betala skatt till Skatteverket för varje leverans, dock senast 5 kalenderdagar efter händelsen.

 5. Ha dialog med era leverantörer. Hör efter vilka produkter som de säljer kommer omfattas av skatten. Finns det vissa produkter som de kommer ansöka om skattereduktion för (50% respektive 90%)?

 6. Eventuellt kommunicera ut mot konsument varför vissa produkter har blivit dyrare

För mer information se Skatteverkets hemsida - Startsida Punktskatten

Skatteverket har sammanställt ett antal vanliga frågor och svar som ni hittar på deras hemsida.

Företag har möjlighet att skicka in frågor till Skatteverket. Maila era frågor till storforetagsregionen@skatteverket.se

De varor som omfattas och som man ska betala skatt för definieras med hjälp av tulltaxans indelning i KN-nummer (Kombinerade nomenklaturen). Observera att det alltid är varans KN-nummer som avgör om skatt ska betalas, inte varans tänkta eller faktiska användningsområde.

Se Skatteverkets hemsida.

Företag ska betala skatt på kemikalier i viss elektronik om man:

 1. har godkänts som lagerhållare
 2. tillverkar skattepliktiga elektronikvaror yrkesmässigt utan att vara godkänd lagerhållare
 3. för in eller tar emot skattepliktiga elektronikvaror yrkesmässigt från ett annat EU-land utan att vara godkänd lagerhållare.

  Observera att försäljning från utländska säljare direkt till svenska konsumenter inte ska beskattas.

 4. Skatt ska även betalas för skattepliktiga elektronikvaror som yrkesmässigt importeras från ett land utanför EU, det vill säga från tredjeland.
 5. Om varorna som importeras inte ägs av en godkänd lagerhållare, ska skatten betalas till Tullverket i samband med importen.
 6. Om varorna som importeras däremot ägs av en godkänd lagerhållare skjuts beskattningen (skattskyldighetens inträde) upp till ett senare tillfälle.

Kontakta Tullverket för information om vem som är skyldig att betala skatt vid import och hur man gör.  

Skattskyldigheten inträder vid olika tidpunkter beroende på om man är godkänd som lagerhållare eller inte.

För ett företag som för in eller tar emot skattepliktiga elektronikvaror från ett annat EU-land utan att vara godkänd lagerhållare, inträder skattskyldighet när varorna förs in till Sverige.

Att skattskyldighet inträder innebär att man ska redovisa och betala skatt för de varor som skattskyldighet inträtt för.

För en godkänd lagerhållare inträder skattskyldigheten först när man säljer vidare varor till en icke-godkänd lagerhållare (d v s till detaljledet).

Skatten ska beräknas utifrån varans nettovikt. Skatteverket har beslutat att samtliga tillbehör i en förpackning ska ingå i nettovikten (exkl. emballage).

I praktiken innebär detta att även vikten för lösa delar i en förpackning som inte har direkt koppling till produktens funktion (såsom batterier, CD-skivor m.m.) ska ingå i nettovikten.

Däremot ska vikten av medföljande dokument som finns i produktens förpackning (t.ex. instruktionsmanualer, garantivillkor, medföljande reklam och marknadsföring m.m. i pappersform) inte ingå i nettovikten.

Rätt till avdrag för skatt med 50 procent föreligger om varan inte innehåller någon additivt tillsatt brom- eller klorförening som utgör en högre andel än 0,1 viktprocent av det homogena materialet i

 1.  ett kretskort, med undantag för kortets komponenter, eller
 2.  en plastdel som väger mer än 25 gram.

Rätt till avdrag för skatt med 90 procent föreligger om varan inte innehåller

 1. någon additivt tillsatt fosforförening som utgör en högre andel än 0,1 viktprocent av det homogena materialet i
  a) ett kretskort, med undantag för kortets komponenter, eller
  b) en plastdel som väger mer än 25 gram,

  eller

 2. någon reaktivt tillsatt brom- eller klorförening som utgör en högre andel än 0,1 viktprocent av det homogena materialet i 
  a) ett kretskort, med undantag för kortets komponenter, eller
  b) en plastdel som väger mer än 25 gram.

Förra regeringen och Lena Ek beställde en utredning kring ett förslag om en ny kemikalieskatt på elektronikprodukter. Kemikalieskatteutredningen överlämnade 30 mars 2015 sitt betänkande "Kemikalieskatt – Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier" (SOU 2015:30)

Syftet med skatten påstås vara att minska användandet av hälsofarliga flamskyddsmedel som finns i kretskort som är vanligt förekommande i allt från vitvaror till datorer. Totalt beräknas att skatten ska ge 2,4 miljarder i ökade skatteintäkter. Det motsvarar nästan 5 procent av den totala omsättningen i elektronikhandeln. Skatten kommer enbart tas ut på elektronikprodukter som säljs i Sverige.

Regeringen Löfven har inte sett någon anledning att stoppa förslaget utan har snarare sett det som ett välkommet tillskott till skatteintäkter.

Lag om skatt på kemikalier i viss elektronik (2016:1067) trädde i kraft den 1 april 2017  men bestämmelserna tillämpas första gången på skattskyldighet efter utgången av juni 2017, dvs 1 juli. 

Se länk till lagtexten.

Svensk Handel har tillsammans med berörda branschorganisationer haft en arbetsgrupp som följt utredningens arbete under flera år. Vi har tillsammans försökt påverkat utkomsten och träffat utredarna, politiker med flera för att få dem att lyssna på näringslivet. Tyvärr har de inte varit speciellt lyhörda.

Då skatten inte kommer få den styrande effekt som avses - pga att lagstiftarna även inkluderat de bättre flamskyddsmedel som industrin bytt ut till - ser näringslivet skatten mer som en straffskatt. Speciellt som den leder till att den mesta elektronik - hemelektronik, datorer och vitvaror mm - som innehåller flamskyddsmedel kommer att bli dyrare – ibland flera hundra kronor dyrare.

Svensk Handel tycker det är viktigt att minska förekomsten och spridningen av miljö-och hälsofarliga ämnen från olika varugrupper och anser att åtgärder som förbjuder eller begränsar användningen av farliga substanser i produkter, när realistiska alternativ finns tillgängliga, är angeläget. 

Den föreslagna kemikalieskatten kommer inte ge några större miljö- och hälsomässigt positiva effekter, annat än möjligtvis på marginalen. Istället riskerar den att snedvrida konkurrensen och påverka jobben negativt inom svensk detaljhandel, då utländsk e-handel undantas.

Hela idén med en miljöskatt är att den ska uppmuntra konsumenten att välja produkter som är bra för miljön och välja bort de som är mindre bra. Men det förutsätter så klart att det finns ett val.

Kemikalieskatten är så bred och så komplext utformad att i stort sett alla produkter på marknaden drabbas av skatten. Och det är inte flamskyddsmedlens eventuella giftighet eller miljöfarlighet som bedöms, utan hur mycket produkten väger. Mängden plåt i skalet på ett kylskåp bestämmer skatten, snarare än mängden flamskyddsmedel på kretskortet.

Länk till debattartikel om kemikalieskatten

Läs mer på kemikalieskatten.se

Ann Christiansson

Näringspolitisk expert, Stockholm
010-47 18 524

Kommentarer (0)