svenskhandel.se använder cookies
Vi använder cookies för att kunna tillhandahålla vår webbplats och våra digitala tjänster, förbättra din användarupplevelse samt för marknadsföring. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies för dessa ändamål. Du kan själv styra lagringen av cookies i din webbläsare. Läs mer i vår Cookiepolicy >

Publicerad: 2017.04.06  •  
Senast uppdaterad: 2017.04.06

Nytt Lager- och E-handelsavtal ersätter Partihandels- och Postorder och E-handelsavtalen

Ett nytt Lager- och E-handelsavtal ersätter Partihandelsavtalet och Postorder och E-handelsavtalet. Det nya avtalet innebär väsentligt förbättrade arbetstidsregler och ger företagen möjlighet att förlägga arbetstid mellan klockan 05-24 årets alla dagar, med undantag för tre.

För företag som idag är bundna av Partihandelsavtalet eller Postorder- och E-handelsavtalet börjar det nya avtalet gälla den 1 januari 2019. Det finns möjlighet att träffa en lokal överenskommelse om att gå över på det nya avtalet tidigare. För företag som nytecknar Svensk Handels kollektivavtal för lager eller e-handel gäller det nya avtalet direkt.

Efter många års diskussioner har Svensk Handel och Handelsanställdas förbund enats om ett modernt avtal som stärker branschen för framtiden. Kort om det nya Lager- och E-handelsavtalets innehåll:

  • Arbetstid kan förläggas klockan 05-24 måndag - söndag och helgdagar.
  • Begränsningsperioden för arbetstidens beräkning blir högst 13 veckor.
  • Lokal överenskommelse krävs för arbete på julafton, nyårsafton och midsommarafton, för arbete på natten mellan klockan 00-05 samt för längre begränsningsperiod än 13 veckor.
  • Det införs vissa regler om hur förläggningen av arbetstid för arbetstagaren kan göras. Det är möjligt att träffa lokal eller individuell överenskommelse om avsteg från de flesta reglera om arbetstid.
  • Reglerna om skiftarbete är oförändrade, vilket innebär att treskift kan förläggas med arbete på natten och att begränsningsperioden för arbetstidens beräkning då är ett år.
  • Nya bestämmelser om dialog på arbetsplatserna i arbetstidsfrågor innehåller regler om en årlig förhandling om de beräknade bemanningsbehoven för det kommande året, schemaläggning och på vilket sätt bemanningsbehoven kommer att fyllas. Detta gäller på arbetsplatser som förlägger arbetstid utanför ramen 6-18 måndag-fredag och där det finns fackklubb eller fackombud. På arbetsplatser där man hyr in personal från bemanningsföretag (och där det finns fackklubb eller fackombud) ska parterna också göra en avstämning var tredje månad.
  • Den anställde får möjlighet att påverka sin arbetstid bland annat genom en möjlighet framföra önskemål.
  • Parterna har i det nya avtalet reglerat vilka anställningsformer som är tillåtna. Det är bland annat vikariat, provanställning, vid temporärt behov av extra arbetskraft (arbetstoppar) och när det är motiverat av arbetets särskilda karaktär. Innehållsmässigt motsvarar de den tidigare anställningsskyddslagens regler. Vi bedömer att det kommer att fungera väl i verksamheterna och fylla de behov som företagen de facto har av visstidsanställningar. Utöver de anställningsformer som anges i avtalet finns det möjlighet att träffa lokal överenskommelse om tidsbegränsade anställningar.
  • Någon begränsning i möjligheterna att anlita bemanningsföretag har inte införts.

Logga in som medlem för mer information

Kommentarer (0)