På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här

Publicerad: 2017.04.03  •  
Senast uppdaterad: 2017.04.03

Snart dags för Handelns Fokusdag GBG

Den 6 april anordnas Handelns Fokusdag GBG på Svensk Handels kontor i Göteborg. Till dagen kommer allt från ledande politiker och tjänstemän till företagare, representanter från skola, akademi och polis. 

– Jag är övertygad om att det kommer att bli en väldigt givande dag där vi verkligen får möjlighet att gå in på djupet i några av de frågor/utmaningar som, om de inte hanteras rätt, kan hämma tillväxten och utvecklingen för handelns företag i Göteborg, säger Linda Kroon, näringspolitisk expert, Svensk Handel. 

Under dagen genomförs fyra workshops.

Hållbar Stadsutveckling

Göteborg kommer de kommande åren vara centrum för Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Men hur säkerställer vi att de politiska visionerna går hand i hand med företagens vardag och invånare och besökares förändrade konsumtionsvanor?

Tillväxt/etablering

Vad behöver handelns företag för att växa? Dels i befintliga lokaler/företag men också vilka utmaningar och möjligheter som finns när ny mark ska beredas, nya företag etableras och handeln ska växa.

Kompetensförsörjning

Handeln i Göteborg kommer växa de kommande åren. Men hur säkerställer vi att vi har tillgång på kompetens arbetskraft? Vad kan kommunen, regionen och företagen göra tillsammans för att skapa goda förutsättningar för framtidens arbetskraft inom handeln?

Trygghet och säkerhet

Säkerhet- och trygghetsfrågan är högaktuell i Göteborg och något som påverkar både företag, invånare och besökare i staden. Vad kan vi göra för att gemensamt med kommun och polis möta frågan och finns det goda exempel från andra delar av landet eller världen som vi kan inspireras av?

Kommentarer (0)