svenskhandel.se använder cookies
Vi använder cookies för att kunna tillhandahålla vår webbplats och våra digitala tjänster, förbättra din användarupplevelse samt för marknadsföring. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies för dessa ändamål. Du kan själv styra lagringen av cookies i din webbläsare. Läs mer i vår Cookiepolicy >

Publicerad: 2017.12.15  •  
Senast uppdaterad: 2017.12.15

Svensk Handel ger ut riktlinjer om tolkningen kring dataskyddsförordningen

Som alla vet träder dataskyddsförordningen i kraft den 25 maj 2018 och det innebär stora utmaningar för handelns företag att tolka och tillämpa reglerna. Svårigheterna ligger bland annat i att själva förordningen är oklar och att vägledningen från de europeiska dataskyddsmyndigheterna är begränsad.

Svensk Handel har under hösten 2017 arbetat med att ta fram riktlinjer för hur företag inom detaljhandelns och e-handeln lättast ska kunna tillämpa reglerna när det gäller behandlingen av kunders uppgifter såväl inom som utanför lojalitetsprogram.

Riktlinjerna kommer också att beskriva hur företagen kan arbeta för att fullgöra sin långtgående informationsplikt till sina kunder.

– Arbetet pågår för fullt för att vi snart ska kunna presentera tydliga riktlinjer om ändamålsbeskrivning om laglig grund för behandling av kunduppgifter. Till exempel handlar det om att man inom ramen för lojalitetsprogram kan luta sig mycket på den lagliga grunden att fullgöra ett avtal med kunden. Vi menar att samtycke som grund ska användas så sparsamt som möjligt, säger Anna-Karin Strömqvist, jurist och näringspolitisk expert på Svensk Handel.

Arbetet bedrivs i nära samarbete med medlemsföretagen och juridisk expertis och försök att förankra innehållet ur ett europeiskt perspektiv görs. Kontakter med datainspektionen hålls dock har de meddelat att de inte kommer att lämna någon åsikt om innehållet om riktlinjerna före 25 maj.

För att säkerställa att Svensk Handels inriktning kommer att accepteras genomförs också samråd med företrädare för konsumentkollektivet.

– Även om rättsläget är oklart och vi inte vet säkert hur reglerna ska tolkas tycker vi att det är viktigt att vi som organisation stöttar våra medlemmar så mycket vi kan för att underlätta deras arbete. Vi har lagt ner ett gediget arbete på att säkerställa att tolkningen blir så korrekt som möjligt. Vi kommer att jobba på så hårt vi kan för att riktlinjerna ska publiceras senast i februari, avslutar Anna-Karin Strömqvist.

Anna-Karin Strömqvist

Näringspolitisk expert, Stockholm
010-47 18 643