På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här

Publicerad: 2015.06.15  •  
Senast uppdaterad: 2015.06.15

Branschutvecklingsavtal för handeln tecknat

Idag undertecknade Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO, Handels, Unionen och Akademikerförbunden avtal om utökat samarbete för att utveckla och stärka handeln i Sverige. Bland annat inrättas ett nytt Handelsråd och Handelns ekonomiska råd.

Branschutvecklingsavtalets övergripande syfte är att förena parterna inom handeln i ett gemensamt arbete för att stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för branschens medarbetare. Avtalet går ut på att skapa en stark gemensam plattform som bygger på samsyn kring handelns roll och betydelse för samhällsekonomin.

I och med avtalet inrättas ett Handelsråd som ska vara det övergripande och samordnande organet. Handelns ekonomiska råd skapas för att stärka handelns position i den ekonomiska och politiska debatten. Det ekonomiska rådet ska bestå av tre erkända och från parterna fristående ekonomer.

Därutöver bildas Handelns utvecklingsråd, Handelns yrkes- och kompetensnämnd, Handelns omställningsråd, Handelns arbetsmiljökommitté och Handelns internationella råd. Tillsammans ska dessa råd främja samarbetet mellan parterna inom handeln.

Ett viktigt mål med avtalet är att parterna tillsammans ska öka kunskapen och insikten om handelns betydelse för samhället hos beslutsfattare, opinionsbildare och allmänhet. Utgångspunkten är att avtalet ska hjälpa parterna att samordna sina ansträngningar för att bättre kunna tillvarata handelns samlade intressen. Parternas arbete ska bygga på långsiktighet, öppenhet och nytänkande.

För intervju eller mer information kontakta:
Markus Friberg, presschef Svensk Handel, 010-471 85 60
Jon Andersson, pressekreterare Handels, 010-450 80 39
Louise Gerdemo, Holmgren presschef Unionen, 070-549 79 78
Helen Ala-Kojola, kommunikationsansvarig Arbetsgivarföreningen KFO, 070-578 80 02
Margareta Söderström, presskontakt Akademikerförbunden, 070-266 27 57

Kommentarer (0)