svenskhandel.se använder cookies
Vi använder cookies för att kunna tillhandahålla vår webbplats och våra digitala tjänster, förbättra din användarupplevelse samt för marknadsföring. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies för dessa ändamål. Du kan själv styra lagringen av cookies i din webbläsare. Läs mer i vår Cookiepolicy >

Publicerad: 2015.05.11  •  
Senast uppdaterad: 2015.05.11

Lägg inte krokben för Sveriges unga – Svensk Handel kräver åtgärder av regeringen

Svensk Handel har vid sin årsstämma på Münchenbryggeriet i Stockholm beslutat anta följande uttalande.

”Nästan 500 000 människor arbetar i handeln och gör ett fantastiskt jobb i butiker, på lager, som importörer och e-handlare. Ungefär 30 procent av dessa är ungdomar som genom handeln får sitt första jobb och den viktiga första raden i sitt cv. En fjärdedel av alla människor har haft sitt första jobb i just handeln. Att få handeln att anställa fler är en nyckel till både bättre integration och för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten.

Svensk Handel beklagar att regeringen i vårbudgeten aviserat kraftigt höjda arbetsgivaravgifter för unga. Det kommer att få konsekvenser för bemanningen i handelns företag och minska handelns möjlighet att anställa unga. Den samlade kostnaden för handeln till följd av höjningen av arbetsgivaravgifterna, som är tänkt att ske i två steg, uppgår till 3,5 miljarder kronor eller cirka 30 000 kronor per anställd ungdom. Dessa kostnadsökningar är så betydelsefulla att varannan handlare uppger att de planerar att se över sin bemanning, antingen genom att säga upp personal eller att inte nyanställa.

Verksamheter i kommuner och landsting kompenseras av regeringen för kostnadsökningen, medan så inte blir fallet för företagen. För de företag som inte kan ta kostnadsökningen på sin vinstmarginal blir följden således effektivisering. En effektivisering som knappast innebär att företagens möjligheter att anställa unga och oerfarna människor ökar.

Någon utvärdering av reformen med nedsatta arbetsgivaravgifter för unga har inte gjorts sedan 2010. Därmed har inte hänsyn tagits till de senaste årens sysselsättningsökning. Regeringen bör tänka om, göra en ny utvärdering och åtminstone stoppa det tänkta andra steget av höjningen.

Utöver höjningen av arbetsgivaravgifterna för unga har regeringen aviserat att man bland annat tänker begränsa ROT och RUT, trappa av jobbskatteavdraget, återinföra den särskilda löneskatten för personer över 65 år samt höja bensin- och dieselskatten. Sammantaget leder regeringens politik till färre jobb, inte fler. Det rimmar illa med målet att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet till år 2020.

Regeringen måste nu presentera förslag som ökar handelns möjligheter att växa och att anställa unga, i stället för att göra det svårare. Svensk Handel vill vara en konstruktiv part och bidra i det arbetet. Fler växande handelsföretag är av stor vikt om vi vill minska arbetslösheten och bryta utanförskapet på den svenska arbetsmarknaden. Genom att till exempel reformera arbetsmarknadspolitiken, skattelagstiftningen och vidta åtgärder för att tillgodose företagens kompetensförsörjning, skulle branschen kunna anställa ännu fler. Om bara politiken lovar att inte sätta ett för högt pris på framtiden, så lovar vi att handeln kommer att anställa fler unga.”

Hans Tjernström

Presschef, Stockholm
076-781 86 96

Kommentarer (0)