På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här. 

Publicerad: 2015.12.21  •  
Senast uppdaterad: 2015.12.21

Stor tillväxtpotential inom handeln

Det finns en outnyttjad tillväxtpotential och möjligheter till fler jobb i handeln. Inom vissa områden råder brist på kvalificerad personal. Det visar Svensk Handels kompetensbehovsrapport 2015.

I rapporten uppger var tredje företag i handeln att det under de senaste tre åren blivit svårare att rekrytera personal med rätt kompetens. Lika många uppger att de någon gång under de senaste tre åren behövt avstå rekrytering av samma skäl.

- Handeln har en stor potential att växa. Men då behövs rätt förutsättningar att anställa. Det handlar bland annat om tillgång till rätt utbildad personal för en bransch som genomgår en stor omvandling, säger Karin Johansson, vd för Svensk Handel.

Företagen pekar på behov av en generell kompetenshöjning inom sälj, service och IT. Men det finns också ett behov av arbetskraft inom specifika områden som butiksledare, butikskommunikatörer (visual merchandising), farmaceuter och hantverkskunnig personal.

- Det finns en tradition inom handeln att hantera den egna kompetensförsörj­ningen med hjälp av internutbildning­ar. För butikspersonal är det mycket som bara går att lära sig genom att faktiskt arbeta i en butik. Men idag krävs en bredare kompetens som särskilt min­dre handelsföretag har svårt att lära ut. Därför ökar behovet av formella utbild­ningar inom handelns område, säger Karin Johansson.

Kontakt:
Svensk Handels pressjour, 010–471 86 50

Kommentarer (0)