På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här. 

Publicerad: 2016.05.03  •  
Senast uppdaterad: 2016.05.03

3,7 milj för att nyutveckla samt översätta kurser till arabiska

Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin har tillsammans med Sveriges Farmaceuter, Almega och Svensk Handel sökt och beviljats Främjandemedel för 2016. Medlen ska användas till att fortsätta det framgångsrika arbetet med att översätta utbildningsmaterial till arabiska. Denna gång kommer även nya kurser att utvecklas för att möta målgruppens behov och för att korta vägen till jobb för nyanlända apotekare. Totalt har parterna beviljats drygt 3,7 miljoner kronor.

Bakgrunden är det stora antalet nyanlända apotekare från bl.a. Syrien, i kombination med den rådande farmaceutbristen på den svenska apoteksmarknaden. Med hjälp av medlen som Arbetsförmedlingen har beviljat kan processen för nyanlända apotekares etablering på arbetsmarknaden påskyndas. 

Läkemedelsakademin kommer att fortsätta det påbörjade arbetet med att översätta befintliga e-learningkurser inom farmakoterapi, avsedda för apoteksfarmaceuter, till arabiska. Kurser i Naturläkemedel och Expeditionsförfattningar ska revideras och översättas, en kurs skapas i Svensk apoteksstandard och en kurs i apotekssvenska tas fram. Det sistnämnda något som ses som mycket angeläget och ett klart uttryckt önskemål från apoteksaktörerna.

– Vi är glada över att ha fått fortsatt förtroende i det viktiga arbetet att korta nyanlända apotekares väg till arbetslivet. Alla kurser inom detta projekt är angelägna och viktiga, men jag vill ändå specifikt lyfta fram kursen inom Svensk apoteksstandard och kursen i apotekssvenska som är viktiga grundstenar i arbete på apotek, säger Karin Meyer, vd för Apotekarsocieteten.

– Introduktionen av nyanlända apotekare på arbetsmarknaden har flera gånger lyfts fram som ett föredöme för övriga legitimationsyrken. Sveriges Farmaceuter har varit en aktiv part i det sk snabbspåret för nyanlända och arbetet med att översätta relevant studiematerial är helt i linje med det, säger Kristina Fritjofsson, ordförande för Sveriges Farmaceuter.

För mer information kontakta:
Kristina Fritjofsson, ordförande Sveriges Farmaceuter, 0709-39 99 01
Annika Tengvall, utbildningsledare Läkemedelsakademin, 08-723 50 47
Kristina Karmestedt Estman, arbetsrättsexpert/förhandlare Svensk Handel, 010-47 18 621
Åsa Ramel, arbetsrättsexpert/förhandlare Apoteksföretagen inom Almega, 08-762 6846

Kommentarer (0)