På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här

Publicerad: 2016.03.23  •  
Senast uppdaterad: 2016.03.23

Ökat konkurrenstryck pressar lönsamheten i handeln

Tilltagande internationell konkurrens i kombination med ökade kostnader för inköp, hyror och löner har gjort att lönsamheten är pressad i handeln. Det visar en rapport om handelns lönsamhet som HUI Research har tagit fram på uppdrag av Svensk Handel.

Idag driver digitalisering och nya konsumentbeteenden en strukturomvandling som snabbt förändrar förutsättningarna för handel. Handeln beskrivs ofta som en välmående bransch med en försäljning som ökat från cirka 400 miljarder år 2000 till 700 miljarder år 2014, det vill säga en ökning med 75 procent. En kraftig tillväxt. Samtidigt har vinsterna, mätt som rörelseresultat, bara ökat från cirka 12 till 15 miljarder kronor, eller 27 procent. Handeln koncentreras till ett fåtal framgångsrika kedjeföretag medan stora delar av handelns 60 000 företag är helt utan vinst och möjlighet att investera i framtiden.

- Detaljhandeln brottas med stora lönsamhetsproblem. En förklaring till det är den tilltagande digitaliseringen och internationaliseringen som innebär att handeln i dag konkurrerar på en global marknad. Konkurrensen har hårdnat och priserna har inte kunnat höjas i motsvarande grad, säger Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel.

Rapporten bifogas i sin helhet.

Kommentarer (0)