svenskhandel.se använder cookies
Vi använder cookies för att kunna tillhandahålla vår webbplats och våra digitala tjänster, förbättra din användarupplevelse samt för marknadsföring. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies för dessa ändamål. Du kan själv styra lagringen av cookies i din webbläsare. Läs mer i vår Cookiepolicy >

Publicerad: 2016.04.29  •  
Senast uppdaterad: 2016.04.29
  •   1

Svensk Handel kräver fler poliser och bättre påföljder

Svensk Handel presenterar i dag konkreta förslag för att komma till rätta med mängdbrott och butiksstölder.

– Var 15:e sekund drabbas en butik i Sverige av ett stöldbrott. Det innebär att två miljoner stöldbrott begås i svenska butiker varje år. Det handlar om stora ekonomiska värden som går förlorade, men det är också ett problem för handlare och medarbetare som har rätt att känna sig trygga på jobbet. Därför behövs krafttag mot mängdbrotten i Sverige, säger Per Geijer, säkerhetschef, Svensk Handel.

Svensk Handel föreslår nu:

1. Nolltolerans mot mängdbrott

Sverige har flest anmälda stölder per invånare i hela EU (samt näst flest anmälda misshandelsfall).

a. Svensk Handel kräver att mängdbrott i alla dess former tas på större allvar hos polis, åklagare och i Sveriges domstolar

b. Svensk Handel kräver att polisen utreder samtliga brott som går att klara upp

c. Svensk Handel kräver att polisen slutar uppmana brottsoffer att inte anmäla den brottslighet de utsatts för. Polisens måste arbeta för att alla brott ska polisanmälas

2. Fler synliga poliser på gator och torg

Sverige ligger i botten bland EUs länder vad gäller antalet poliser per invånare. Sverige behöver fler poliser för att kunna hantera dagens situation.

a. Svensk Handel kräver 10 000 nya poliser. Det innebär en ökning med 50 procent fler poliser än idag och skulle ge ca 30 000 poliser i Sverige, vilket är just under genomsnittet inom EU

b. Svensk Handel vill se en kraftig ökning av polisens förebyggande arbete i form av fler synliga poliser på gator och torg

3. Effektivisera hanteringen av stöldbrott i butik

För stöldbrott där den misstänkte kan identifieras och inte kräver polisiär närvaro bör hanterandet förenklas så att polisens resurser kan läggas på andra mer kvalificerade jobb.

a. Svensk Handel föreslår att enkla stöldbrott ska kunna hanteras i butik utan fysisk närvaro av polis. Väktare och handlare ska ges förtroende att kunna identifiera en gärningsperson och polisen ska kunna genomföra förhör av den misstänkte på distans. Den så kallade ”Snattofonen”, en telefonlinje genom vilken polisen håller förhör med misstänkta butikstjuvar, ska återinföras över hela landet och vid behov kompletteras med möjlighet att hålla förhör via videolänk. Polisen ska ansvara för att alltid ha en specialutbildad stöldutredare tillgänglig via telefon/video.

b. Svensk Handel föreslår även att jourdomstolar införs som kan döma enklare brottslighet i direkt anslutning till det begångna brottet.

4. Avskaffa straffrabatten för återfallsförbrytare

Straffrabatten gynnar personer som begår många brott. Den underminerar förtroendet för rättsväsendet och uppmuntrar gärningspersoner att hålla sig undan rättegång och begå fler brott

a. Att begå många brott är värre än att begå få. Svensk Handel kräver att svenska domstolar ska sluta ge rabatt till de som systematiskt begår mängdbrott

b. Systematisk brottslighet, exempelvis om en person begår många liknande brott, ska ses som försvårande och ge längre/hårdare straff.

5. Svensk Handel kräver påföljder som är anpassade efter gärningspersonens vilja och förmåga att göra rätt för sig

Idag döms nästan alla tjuvar till böter för stöld i butik. Detta trots att många av dem varken har förmåga eller intresse av att göra rätt för sig. Det är viktigt att det straff en gärningsperson riskerar är tillräckligt avskräckande för att avstå från sin brottslighet. Bötesstraff med tillhörande notering i belastningsregistret är enbart avskräckande för laglydiga medborgare utan kriminell historik. För yrkes- och livsstilskriminella krävs andra påföljder.

a. Omvandla obetalda böter till fängelse alt. bötestjänst
i. Svensk Handel vill att dagens lagstiftning ska användas för att omvandla obetalda böter till fängelse för de ca 14 000 personer som har tre (3) eller fler oreglerade bötesskulder hos Kronofogden. Börja med de drygt 500 individer som har 10 eller fler oreglerade bötesskulder
ii. Svensk Handel kräver ett stopp mot nya bötesdomar för gärningspersoner som inte kan/vill betala sina böter. Använd fängelse som påföljd för de som redan har två eller fler oreglerade bötesskulder
iii. Svensk Handel vill att befintlig lagstiftning kompletteras med en alternativ omvandlingspåföljd, bötestjänst. Låt den skyldige arbeta av sin skuld till samhället.

b. Ge polisen ett tydligare uppdrag att ta brottsverktyg i beslag och förverka egendom och annat av värde som misstänkt har i sin ägo.

6. Identifiera och lagför brottslingar utan hemvist i Sverige

En stor del av de som begår brott i butik är hitresande brottslingar utan fast adress i Sverige. De är ofta omöjliga att identifiera på ett enkelt sätt vilket tar stora polisiära resurser i anspråk. Hittills har åklagarna till stor del använt möjligheten att utdela strafförelägganden för dessa, väl medvetna om svårigheten att någonsin kunna driva in skulderna efteråt. Föga överraskande är det mycket få av dessa individer som betalat sina böter.

a. Svensk Handel kräver att individer som begår brott och där det finns stor risk för att böter förblir obetalda och/eller där det blir svårt att driva in obetalda skulder ska dömas till annan påföljd än böter. Alternativt ska värdeföremål tas i beslag motsvarande det utdömda bötesbeloppet

7. Beivra häleri, för att komma åt organiserade stölder

För professionella stöldligor utgör hälerinätverken en central del av logistiken kring stölder i butik. Genom att angripa de som handlar med eller hanterar stulna produkter kan rättsväsendet kraftigt försvåra för de som stjäl i butik på ett organiserat sätt. För att kampen ska bli effektiv bör även privata aktörer ges möjlighet att arbeta mot häleriet.

a. Svensk Handel föreslår att privata bevakningsföretag ges rätt att följa de stulna varornas väg från butik till hälare.

b. Svensk Handel vill se ett tydligare polisiärt arbete mot aktörer som befattar sig med stulna varor

c. Butiker och restauranger som säljer stöldgods samt transporter av stulna varor ut ur landet bör prioriteras i det polisiära arbetet mot häleribrott

8. Butiken ska vara en fredad zon

En butik är upplåten för handel. Handlaren har rätt att avvisa de som inte handlar eller ägnar sig åt handelsrelaterad verksamhet. Exempel på icke acceptabel verksamhet i butiksmiljö kan vara musicerande, insamling av pengar, egen försäljning samt stöldförberedande verksamhet.

a. Svensk Handel kräver att personer som inte lyder handlaren (exempelvis genom att vägra lämna lokalen eller upphöra med den icke tillåtna verksamheten) ska anses störa mot allmän ordning och ska kunna avlägsnas från platsen.
i. Person som vägrar lämna frivilligt ska kunna dömas för olaga intrång
ii. Reglerna ska gälla inom 5 meter från butikens entréer

b. En person som döms för upprepade brott mot butik ska av domstol kunna åläggas kontaktförbud avseende butiken och dess närområde. Exempelvis ska en individ som upprepat trakasserar och misshandlar personalen kunna förbjudas att besöka aktuell butik under en begränsad tidsperiod.

Läs mer om Svensk Handels förslag i bifogat PM.

Kontakt:
Presskontakt, Svensk Handel:
010 – 471 86 50

Per Geijer
Säkerhetschef, Svensk Handel
070 – 421 70 30

Kommentarer (1)

Kommentar skapad 2016-09-18 10:03
18 sep 2016 kl 10:03

Jag tror på det som nämns i ditt inlägg och tror att vi i Sverige måste värna om ett tryggt och rättssäkert samhälle. Min fundering är att krav på ökade resurser för polis och rättsväsen normalt kommer från samhälle som helhet, dvs från skattemedel. Dessa är ju styrda av politiker som har att göra nödvändiga prioriteringar.

Men det finns grupper som skulle tjäna rent ekonomiskt på större resurser genom att det skulle bli bättre förebyggande skydd och genom bättre uppklarande och lagföring. Jag tänker då på handeln, som du representerar, och på försäkringsbolag. Skulle dessa inte kunna få bidra med finansieringen av fler poliser? Polisen skall självklart vara en oberoende myndighet, men varför inte ta ut en särskild "polisskatt" från handeln och försäkringsbolagen för att hjälpa till med finansieringen?

Med vänlig hälsning/Stefan N