På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här. 

Publicerad: 2017.02.15  •  
Senast uppdaterad: 2017.02.15

Framtidstron i handeln fortsatt på minus

Handlarnas framtidstro vände uppåt i februari. Det är dock fortfarande fler handlare som ser negativt på framtiden än andelen som är positiva. Det gör att Framtidsindikatorn ligger kvar på minus och landar på 97,5 i februari månads Handelsbarometer.

Det är framförallt handlarnas förväntningar på försäljningsutvecklingen som ökar. Utsikterna för lönsamhet och antal anställda är däremot kvar på minus. Dessutom är sällanköpshandlarna mer pessimistiska än dagligvaruhandlarna.

– Handlarna är förhoppningsfulla inför försäljningens utveckling men när det kommer till lönsamhet och anställningar är det fortsatt fler handlare som är negativa, säger Jonas Arnberg chefsekonom på Svensk Handel.

Handlarna är mer optimistiska när det kommer till den egna butiken än för branschen som helhet.

E-handeln fortsätter att växa

I månadens Handelsbarometer fick handlarna svara på hur de bedömer e-handelns utveckling de kommande åren. En majoritet av handlarna tror att e-handeln kommer att utgöra minst 20 procent av försäljningen inom den bransch där de verkar år 2025.

Det påverkar handelns kompetensbehov och lite drygt varannan sällanköpsvaruhandlare anser att digitaliseringen ställer nya krav på den personal som de rekryterar.

– Det digitala skiftet förändrar förutsättningarna för handeln och ställer krav på ny typ av kompetens. För handeln är det viktigt att det finns utbildningar som kan svara mot det nya behovet, säger Jonas Arnberg.

Kontakt

Jonas Arnberg, chefsekonom Svensk Handel, 010-471 85 75
Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50

Kommentarer (0)