På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här

Rapporter och undersökningar

Rapport

Det stora detaljhandelsskiftet 2018

Digitalisering och ökad internationell konkurrens utsätter detaljhandeln för ett stort omvandlingstryck de kommande åren. Även om fysiska butiker fortsatt kommer att stå för majoriteten av försäljningen väntas e-handeln växa kraftigt. 

Rapport

Hållbarhetsundersökning

Tre av fyra handelsföretag arbetar aktivt med hållbarhet. Utöver att bidra till en hållbar utveckling och stärka varumärket har ekonomisk lönsamhet blivit en allt viktigare drivkraft för företagens hållbarhetsarbete.

Handelsbarometern

Svensk Handels månatliga indikator på medlemsföretagens optimism.

Stilindex

Försäljningstillväxten i fackhandeln i jämförbara enheter och i löpande priser.

Trygghetsbarometern

Trygghetsbarometern med säkerhetsindex - för att synliggöra brotten som drabbar handeln

Stilanalys

Rapportserie från Svensk Handel Stil om modehandeln.

STIL-guiden

Mode, inspiration och trender.

Shoppingturism

Färsk statistik över handelns betydelse för svensk besöksnäring. 

Säkerhet

Här hittar du våra säkerhetsrapporter. 

Betalfrågor

Här hittar du flera olika rapporter om betalfrågor.

Hållbarhet

Här hittar du Svensk Handels rapporter och undersökningar om hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Gränshandel

Här hittar du Svensk Handels rapporter om gränshandel.

E-handel/digitaliseringsrapport

Här finns Svensk Handels rapporter om digitalisering och den svenska e-handelns utveckling. Samt rapporten Den fysiska handelsplatsen i en digital värld.

Finansiella nyckeltal / Lönsamhetsrapport

Verktyg som visar hur ditt företag står sig i konkurrensen.

Handelns betydelse i Sverige

Ta del av rapporter Handels betydelse i Sverige och Handels betydelse för Sverigens ekonomi.

Högtider

Här hittar du våra Student-, Jul- och Alla Hjärtans Dag-rapporter.

Företagens regelbörda

Här hittar du Svensk Handels rapport Värsta reglerna.