På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här

Publicerad: 2012.08.22  •  
Senast uppdaterad: 2017.06.27

Nyckeltal för detaljhandeln

Verktyg som visar hur ditt företag står sig i konkurrensen.

Tillväxten inom detaljhandeln var ovanligt hög under 2015. Då växte den totala detaljhandeln med 5,8 procent, varav 5,0 procent var volymtillväxt. Under 2016 skedde en tydlig nedväxling till mer normala nivåer. Tillväxten stannade på 3,4 procent, där huvuddelen var volymtillväxt. De tre senaste kvartalen, till och med första kvartalet 2017, har dock tillväxten avstannat ytterligare och endast legat kring 2 procent jämfört med samma kvartal året innan. De tre senaste kvartalen har detaljhandeln därmed varit tillbaka på de trevande tillväxtnivåer som gällde 2012 och 2013. Detta är värt att ta i beaktande när nyckeltalen för 2015 studeras.

Nyckeltal för detaljhandeln

Ladda ner rapporten här