På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här. 

Publicerad: 2016.11.15  •  
Senast uppdaterad: 2016.11.15

Delade förväntningar bland landets handlare

I Handelsbarometern för november är utvecklingen av handlarnas framtidstro delad. För sällanköpshandeln ökar förväntningarna, medan de sjunker i dagligvaruhandeln. Och utvecklingen är mer positiv för branschen som helhet än för den egna butiken.

Framtidsindikatorn för den egna butiken minskade med 2,2 procent medan framtidsindikatorn för detaljhandeln som helhet ökade med 2,4 procent.

- Framtidsindikatorn steg i november med handlarnas förväntningar om en ökande julhandel. Förväntningarna på försäljningsökning är dock låga och sjunker i dagligvaruhandeln och ökar bara med 0,6 procent i sällanköpsvaruhandeln, säger Jonas Arnberg, chefsekonom, Svensk Handel.

Handlarna spår en betydligt svagare utveckling av försäljningen i den egna butiken. Även när det gäller lönsamheten spår handlarna en svagare utveckling för den egna butiken, men en starkare för detaljhandeln som helhet. När det gäller antalet anställda är man tvärtom mer optimistisk när det gäller egna butiken än branschen.

- Som vanligt är handlarna mer optimistiska över situationen i den egna butiken än för handeln som helhet men gapet minskar och allt färre handlare tror att de kommer att öka mer än snittet, en mycket oroligt utveckling, säger Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel.

Kommentarer (0)