På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här. 

Publicerad: 2018.03.06  •  
Senast uppdaterad: 2018.03.06

Stilanalys 2017

Rapporten i korthet

  • Under perioden september-december 2017 landade den ackumulerade utvecklingen för Stilindex (som mäter den fysiska handeln) på -3,0 procent för kläder och -1,7 procent för skor i löpande priser.
  • Stilindex utveckling för helåret 2017 summerades till en negativ tillväxt för både klädhandeln och skohandeln. Utvecklingen landade på -2,6 respektive -2,5 procent.
  • Konsumentpriserna på kläder och skor minskade under 2017. Klädpriserna minskade med 0,1 procent och skopriserna med 1,2 procent. Försäljningsvolymerna minskade under året med 2,5 respektive 1,3 procent.
  • Samtidigt som konsumentpriserna sjönk under 2017 steg importpriserna på kläder och skor med 0,8 procent under året. Detta visar på att företagen inte lyckats kompensera helt för dyrare inköpspriser, vilket bidrar till pressade marginaler.
Stilanalys 2017

Här kan du läsa hela rapporten

Kommentarer (0)