På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du att vi använder cookies. Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, tex dina personliga inställningar. Läs mer om cookies här. 

Publicerad: 2017.05.09  •  
Senast uppdaterad: 2017.05.09

Fortsatt ner för modehandeln

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 3,2 procent i april jämfört med samma månad förra året.

Motsvarande siffra för skobutikernas försäljning uppvisade en minskning med 6,2 procent. Hittills i år, januari-april, har försäljningen av kläder minskat med 2,7 procent. Under samma period har skoförsäljningen minskat med 3,0 procent.  

    April 2017 Ackumulerat 2017
Butiker Kläder -3,2% -2,7%
  Skor -6,2% -3,0%


Kommentarer från Svensk Handel Stil

– April blev ännu en minusmånad för modehandeln och nedgången från årets början är nu 2,7 procent för kläder och 3,0 procent för skor, konstaterar Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil.

– Att påsken med flera röda dagar inte är särskilt stor för sällanköpsvaruhandeln generellt är en förklaring. Ett bistert väder har också bidragit, trots att förra årets aprilväder inte heller var speciellt vårlikt.

– Det allvarliga i utvecklingen är den mångåriga trenden med en omsättning som inte vill lyfta samtidigt som distanshandeln tar marknadsandelar. Med detta sagt är det värt att påpeka att omkring 90 procent av modehandeln fortfarande sker via fysiska butiker, avslutar Mikael Sandström.

Kommentarer (0)