På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Remisser

2017.02.17

Svensk Handel kritisk mot skatt på finansiell verksamhet

Svensk Handel anser att skatten ger en påtagligt ökad administrativ börda, motverkar nyanställningar och riskerar att handelsföretag flyttar utomlands. 

2017.02.07

Betänkandet stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter

I likhet med Svenska Bankföreningen anser Svensk Handel att förslaget är oproportionerligt och skulle medföra stor rättsosäkerhet för annonsörer och kreditggivare samt att konsekvenserna av förslaget inte är tillräckligt.

2016.12.09

Ny näringslivsstrategi för Malmö stad

Svensk Handel har lämnat synpunkter på utredningens förslag i de delar som är av särksild vikt för handeln.

2016.10.19

Svensk Handel kritisk till nytt tillgänglighetsförslag

Regeringen föreslår ett utökat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Bland annat föreslås att små företag inte längre ska undantas från krav på tillgänglighetsanpassning.

2016.09.23

Plastbärkassar – så tycker Svensk Handel

EU vill införa ett nytt direktiv för att minska förbrukningen av tunna plastpåsar som anses bidra till stor nedskräpning och ineffektivt utnyttjande av resurser.

2016.09.06

Postförslag – hårt slag mot e-handeln

Postutdelningen i landet kan komma att bli både långsammare och dyrare. Svensk Handel är med flera parter kritiska till utredningsförslag om förändringar av posten som skulle få stora konsekvenser för e-handeln.

2016.06.23

Så tycker Svensk Handel om förlaget mot geoblockering

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden.

2016.06.08

Svensk Handel säger nej till sjukskatten

Regeringen har skickat ett förslag om att öka företagens kostnadsansvar för sjukskrivningar på remiss till ett flertal instanser. Svensk Handel bedömer förslaget som skadligt, inte bara för företagen i handeln, utan för hela arbetsmarknaden, och avstyrker därför förslaget. 

2016.04.29

Kemikalieskatten ger inte bättre miljö, men färre jobb

Marginell miljönytta, färre jobb och snedvriden konkurrens blir några av effekterna om regeringens förslag till kemikalieskatt genomförs. Det skriver Svensk Handel i sitt remissyttrande till Finansdepartementet.

2016.03.18

Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

Svensk Handel välkomnar en reglering som gör det möjligt att alla konsumenter ges tillgång till ett betalkonto med grundläggande funktioner. Svensk Handel delar utredningens förslag.

2016.02.25

Förslag om nya regler för online-försäljning

EU-kommissionen har föreslagit nya konsumenträttsliga regler för online-försäljning av varor och digitalt innehåll. Svensk Handel anser att förslaget inte balanserar konsumentskyddet och företagens intressen. 

2016.01.04

Mediegrundlagskommitténs betänkande Ändrade mediegrundlagar

Sammanfattningsvis anser Svensk Handel att den föreslagna delegationsbestämmelsen öppnar för en omfattande möjlighet för lagstiftaren att driva opinion och politik genom krav på utformningen av förpackningar med mera.

2015.10.05

Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar

Svensk Handel välkomnar en reglering då marknaden själv inte kunnat åstadkomma en sund och öppen konkurrens inom kortbetalningar.

2015.08.15

Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen

Det framkommer allt tydligare och vid allt fler tillfällen att framtagandet av kassaregisterlagen påbörjades vid en tid, ca 10 år sedan, då verkligheten och tekniken såg annorlunda ut än idag

2015.02.13

Svensk kontanthantering

Svensk Handel anser att kontanthanteringsutredningen ger en bra beskrivning över kontanthanteringsprocessen, dess aktörers position och maktställning samt ett antal problemområden.